В. О. Піщейко Роз'яснення щодо заповнення
Скачати 93.78 Kb.
НазваВ. О. Піщейко Роз'яснення щодо заповнення
Дата15.04.2013
Розмір93.78 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Спорт > Документы
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

РОЗ'ЯСНЕННЯ

від 30.11.2012 р. N 18/1-12/13

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник Голови Держстату України
В. О. Піщейко


Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження

N 12-торг "Про наявність і використання торгової мережі на ринках та реалізацію сільськогосподарської продукції на них"

1. Загальні положення

1.1. Ці Роз'яснення містять інформацію щодо показників форми державного статистичного спостереження N 12-торг "Про наявність і використання торгової мережі на ринках та реалізацію сільськогосподарської продукції на них" (далі - звіт) про наявність і використання торгової мережі на ринках та реалізацію сільськогосподарської продукції на них в Україні.

Визначення та поняття, викладені в роз'ясненнях, відповідають Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 12-торг "Про наявність і використання торгової мережі на ринках та реалізацію сільськогосподарської продукції на них", затвердженої наказом Держкомстату від 26.07.2005 N 209 (зі змінами), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 29.08.2005 N 942/11222.

Органи державної статистики при проведенні державного статистичного спостереження за формою N 12-торг використовують інформацію юридичних осіб (по кожному ринку, якщо їх декілька) та фізичних осіб - підприємців, які мають ринки, як визначено наказом Держкомстату про затвердження форми N 12-торг, щодо наявності ринків за часом діяльності, за конструкцією, за спеціалізацією та використання торгової мережі і реалізації сільськогосподарської продукції на них в цілому за рік.

Звіт за формою N 12-торг відповідає даним таких первинних облікових документів: технічних паспортів, затверджених типових проектів, документів на орендну плату та обмірів площі, яка здається в оренду, акта приймання-передавання (внутрішнього переміщення) основних засобів, акта на списання основних засобів, інвентарної картки обліку основних засобів, інвентарного списку основних засобів та ін.

1.2. Усі дані, що дозволяють ідентифікувати особу, є конфіденційними і використовуються органами державної статистики тільки для формування статистичних зведень. Надання інформації здійснюється лише в агрегованому вигляді у формі підсумкових статистичних таблиць.

^ 2. Основні поняття та визначення

Ринок - це створений в установленому порядку на відведеній земельній ділянці за рішенням місцевого органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування суб'єкт господарювання або його відокремлений підрозділ, функціональними обов'язками якого є надання послуг та створення для продавців і покупців належних умов у процесі купівлі-продажу товарів за цінами, що складаються залежно від попиту і пропозиції.

Ринки за часом діяльності можуть бути постійно діючі, тобто торгівля на них здійснюється щоденно чи в окремі дні тижня (місяця), включаючи ринки, що функціонують не тільки на звітну дату (на 1 січня), а й ринки, які тимчасово (не більше 6 місяців звітного року) не працюють у зв'язку з ремонтом чи з інших причин, або сезонні ринки, які працюють не повний рік, а протягом певного періоду (сезону), незалежно від того, функціонують вони на звітну дату чи ні; а також можуть бути ринки ранкові, вечірні та вихідного дня.

За конструкцією ринки можуть бути криті, відкриті та комбіновані; за товарною спеціалізацією - з продажу продовольчих товарів, непродовольчих товарів та змішані.

Майданчики для торгівлі непродовольчими товарами та худобою (проммайданчики), які обладнані на території продовольчого ринку з дотриманням вимог ветеринарно-санітарних правил, окремими ринками не вважаються.

Спеціалізація ринку визначається за переважаючою частиною торгової площі (або кількості торгових місць), що відведена для торгівлі окремими видами товарів. За спеціалізацією ринки підрозділяються на: продовольчі (сільськогосподарські та інші продовольчі), непродовольчі (речові, автомобільні, книжкові, квіткові, тварин та зооринки, будматеріалів, запчастин, інші непродовольчі) та змішані.

Торгове місце - площа, відведена для розміщення необхідного для торгівлі інвентарю (вагів, лотків тощо) та здійснення продажу продукції з прилавків (столів), транспортних засобів, причепів, візків (у тому числі ручних), у контейнерах, кіосках, палатках тощо. До торгових місць на ринках не належать магазини та об'єкти ресторанного господарства.

Кількість торгових місць визначається за документами (на підставі затвердженого проекту, технічного паспорта та інших документів ринку), а при відсутності останніх - розрахунковим шляхом, враховуючи, що одному торговому місцю, як правило, дорівнює один погонний метр стола чи прилавка (або довжина одного робочого місця, встановленого на даному ринку). При продажу продукції (товарів) з транспортного засобу, причепу, візка, у тому числі ручного, у кіосках, палатках, контейнерах тощо кожне з них враховується як торгове місце. У кіосках, палатках, контейнерах показується кількість наявних торгових місць, на яких фактично здійснюється торгівля.

^ 3. Щодо показників форми

2.1. Розділ А "Реалізація сільськогосподарської продукції на ринку" вміщує дані щодо продажу на ринках громадянами (домогосподарствами, особистими селянськими господарствами, іншими громадянами, фізичними особами - підприємцями, які мають своє підсобне господарство, колективними та фермерськими господарствами тощо) м'яса, сала, птиці, картоплі, овочів, фруктів та ягід свіжих у тоннах. При обліку продажу птиці на ринках у штуках, для визначення загального обсягу продажу за рядком "М'ясо, сало, птиця" кожний вид птиці перераховується у кілограми, користуючись коефіцієнтами: кури, одна штука дорівнює 1 кг, гуси - 3 кг, качки - 1,5 кг, інша птиця - 4 кг. За ринками, які не включені до вибіркової сукупності щомісячних спостережень, дані за рік можуть отримуватися шляхом проведення щомісяця протягом 2 - 4 днів спостереження за обсягами продажу відповідного товару (товарної групи) - розраховується середньоденний обсяг за кожний місяць, помножений на кількість робочих днів ринку у відповідному місяці та підсумовується за усіма періодами року (за рядком 01 може використовуватися інформація лабораторії ветсанекспертизи).

2.2. Показники розділу Б вміщують дані щодо наявності і використання торгової мережі ринку.

2.2.1. Графи 1 - 5 вміщують дані про продаж на ринку сільгосппродуктів, продовольчих товарів, непродовольчих товарів, свійських та інших тварин.

2.2.2. Рядок 10 вміщує дані щодо загальної кількості усіх обладнаних торгових місць на ринку (власні, здані в оренду, підприємців, підприємств, які знаходяться на консервації, тобто тимчасово не діють у зимовий період).

2.2.3. Рядок 20 містить дані щодо наявності критих ринків, тобто ринків або окремих приміщень на ринку, розташованих в капітальних будівлях великої місткості.

Рядок 30 вміщує дані щодо кількості усіх постійно встановлених обладнаних торгових місць у критому ринку (власні, здані в оренду, а також інших підприємців, підприємств), які розміщуються безпосередньо в самій будівлі критого ринку. Інформація щодо лотків (палаток), кіосків (контейнерів), магазинів не є складовою даних щодо торгових місць у критих ринках - вони враховуються окремо за рядками 100, 120, 140.

2.2.4. Рядок 40 містить дані про всі діючі павільйони, що належать ринку, тобто перебувають на балансі ринку, незалежно від їх спеціалізації, а також павільйони, які ремонтуються або здані частково чи повністю в оренду. Павільйони - відокремлена(не), закрита(те) з усіх боків будівля або приміщення, що призначене для торгівлі протягом усього року і має торговий зал для продавців і покупців.

Не відносяться до павільйонів торгові місця за столами, які мають одну загальну покрівлю над декількома столами, а також торгові місця за столами, що мають покрівлю та загороджені з трьох сторін стіною, але не мають входу для покупців. Такі столи відносяться до критих столів (рядок 60).

Рядок 50 містить дані щодо кількості усіх торгових місць, що розміщуються безпосередньо в павільйонах, при цьому враховуються всі постійно встановлені (стаціонарні) торгові місця незалежно від того, чи зайняті вони під ринкову торгівлю, чи здані в оренду. Тимчасово встановлені торгові місця (приставні столи) у павільйонах не враховуються.

2.2.5. Рядок 60 містить дані про довжину та кількість місць усіх постійно встановлених критих та відкритих столів незалежно від того, зайняті вони на звітну дату під ринкову торгівлю чи здані в оренду торговельним та іншим організаціям, а також столи, що знаходяться на консервації (тимчасово не працюють у зимовий період).

Криті столи - столи з покрівлями, які розташовані на відкритій території ринку. До складу критих столів входять також столи, які розташовані в будівлях, що мають покрівлю і з трьох боків відгороджені стіною, а також столи, які розташовані в будівлях, що мають одну загальну покрівлю над декількома столами.

Відкриті столи - це столи без покрівлі, які розміщені на відкритій території ринку.

Довжина критих та відкритих столів вимірюється у погонних метрах. У знаменнику цього рядка проставляється кількість торгових місць, що відповідає даним таких документів: затвердженого проекту, технічного паспорта та інших документів ринку, а при відсутності останніх - розрахунковим шляхом, враховуючи, що одному торговому місцю, як правило, дорівнює один погонний метр стола чи прилавка (або довжина одного робочого місця, встановленого на даному ринку).

У деяких містах з дозволу місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на вулицях поза територією ринку встановлюються столи для торгівлі квітами, фруктами та ін. Якщо ці столи перебувають на балансі ринку, то вони враховуються у рядку 60.

2.2.6. Рядок 70 містить дані щодо кількості місць для продажу транспортних засобів на відкритих площадках, тобто на автомобільних ринках.

2.2.7. Рядок 90 містить дані щодо кількості місць для продажу продукції (товарів) з транспортних засобів, виділених на спеціально облаштованих та розмічених майданчиках.

2.2.8. Лотки (палатки) - нестаціонарні пункти продажу товарів, які розташовані на відкритій території ринку, які, як правило, на ніч розбираються.

Чисельник рядка 100 містить дані щодо кількості усіх лотків (палаток), розташованих на території ринку (власні, здані в оренду, а також інших підприємців).

Знаменник рядка 100 містить дані щодо кількості наявних торгових місць, на яких фактично здійснюється торгівля.

2.2.9. Кіоски (контейнери тощо) - це відокремлені приміщення, що не мають торговельного залу для покупців.

Чисельник рядка 120 містить дані щодо кількості усіх кіосків (контейнерів тощо), що знаходяться на території ринку, включаючи кіоски у критих ринках (як власні, так і ті, що належать іншим підприємцям).

Знаменник рядка 120 містить дані щодо кількості наявних торгових місць, на яких фактично здійснюється торгівля.

Рядок 130 містить дані щодо кількості власних кіосків (контейнерів тощо), розташованих за територією ринку.

2.2.10. Рядок 140 містить дані щодо кількості всіх діючих магазинів, що знаходяться на території ринку (як власних, так і тих, що належать іншим підприємцям), рядок 160 містить дані щодо їх торгової площі.

Рядок 170 містить дані щодо кількості власних магазинів ринку, розташованих за територією ринку (у рядки 140 і 160 вони не включаються), а рядок 180 вміщує дані щодо їх торгової площі.

2.2.11. Рядок 190 вміщує дані щодо кількості всіх кафе, барів, їдалень тощо, що знаходяться на території ринку (як власні, так і ті, що належать іншим підприємцям).

2.2.12. Рядок 210 містить дані щодо кількості лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи, які обслуговують ринки і розташовані на території ринку. У звіті містяться дані щодо всіх діючих лабораторій ветсанекспертизи, а також ті, що ремонтуються чи тимчасово закриті з інших причин (санітарна обробка тощо).

2.2.13. Рядок 240 вміщує дані щодо розмірів всієї площі, відведеної під ринок, у тому числі площі, яка зайнята під будівлями, що розташовані на території ринку. При цьому не враховується площа, яка відводиться для торгівлі в період ярмарків.

Рядок 250 вміщує дані щодо розмірів площі, відведеної під торгівлю, тобто площа, на якій розміщені криті ринки, павільйони, криті та відкриті столи, майданчики для торгівлі з транспортних засобів, квітами, автомобілями, худобою, птицею тощо.

2.2.14. Рядок 260 містить дані щодо кількості складських приміщень, що мають вхід і обладнані холодильними машинами. Якщо склад-холодильник з машинним охолодженням поділено на окремі відсіки (камери), то незалежно від кількості відсіків (камер) у звіті наводиться один склад-холодильник. Цей рядок вміщує дані щодо складів-холодильників з машинним охолодженням як власних, що належать ринку, так і орендованих у торговельних та інших організацій. У даному рядку містяться дані без урахування різних видів холодильного устатковання (холодильні шафи, камери, прилавки тощо).

Рядок 270 вміщує інформацію щодо місткості (у тоннах одночасного зберігання) холодильників з машинним охолодженням, яка відповідає даним технічного паспорта або іншим документам (акти приймання холодильника, договори на оренду та ін.). Якщо місткість холодильника за документами встановити неможливо, то умовно можна прийняти, що один кубічний метр корисної площі холодильника дорівнює одній тонні його місткості.

2.2.15. Рядок 280 містить дані щодо кількості встановленого холодильного устатковання (холодильних шаф, прилавків, вітрин, камер). Холодильне устатковання враховується як власне, орендоване ринками, так і те, що належить іншим підприємцям (підприємствам). Дані рядка 280 не враховують встановлене устатковання, що ремонтується понад три місяці, та холодильники, які придбані для власних потреб працівників ринку.

2.2.16. Довідково у рядку 330 містяться дані щодо облікової кількості штатних працівників ринку на кінець року (без сумісників), у рядку 340 - щодо кількості робочих днів ринку за місяць.

 

Директор департаменту
статистики торгівлі


А. О. Фризоренко

Схожі:

В. О. Піщейко Роз\В. О. Піщейко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження 
Ці Роз'яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження про виробництво та реалізацію...
В. О. Піщейко Роз\В. О. Піщейко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Ці роз'яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження n 9-зез "Звіт про експорт...
В. О. Піщейко Роз\В. О. Піщейко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження 
Роз'яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження n 6-тп (ес) (річна) "Звіт про...
В. О. Піщейко Роз\В. О. Піщейко Роз'яснення щодо заповнення
Звіт про продаж І запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного господарства
В. О. Піщейко Роз\В. О. Піщейко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
П "Звіт підприємства про реалізацію інвестиційного проекту в спеціальній (вільній) економічній зоні або на території пріоритетного...
В. О. Піщейко Роз\Н. С. Власенко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Роз'яснення містять інформацію щодо порядку заповнення форми державного статистичного спостереження n 1-туризм (річна) "Звіт про...
В. О. Піщейко Роз\Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Ці Роз'яснення містять інформацію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження n 12-зв'язок (місячна) "Звіт про доходи...
В. О. Піщейко Роз\П. С. Власенко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Ці Роз'яснення містять інформацію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження n 13-зв'язок (квартальна) "Звіт про...
В. О. Піщейко Роз\Н. С. Власенко Роз'яснення щодо заповнення форми
Ці Роз'яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження n 1-кзр (річна) "Звіт про...
В. О. Піщейко Роз\В. О. Піщейко Роз'яснення щодо заповнення
Пе "Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної промисловості І розроблення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка