Турция (Анталия) +90 242 310 28 44 Remed Assistance Турция-Стамбул: +90 212 267 47 15 coris international Марина Поликлиник: +90 242 814 56 16 coris international
Скачати 326.5 Kb.
НазваТурция (Анталия) +90 242 310 28 44 Remed Assistance Турция-Стамбул: +90 212 267 47 15 coris international Марина Поликлиник: +90 242 814 56 16 coris international
Сторінка1/3
Дата04.05.2013
Розмір326.5 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Спорт > Документы
  1   2   3


Порядок действий при наступлении страхового случая:

При наступлении страхового события, требующего медицинской и другой помощи, необходимо связаться с ассистирующей компанией Remed Assistance и сообщить следующую информацию:

- фамилию и имя, номер Договора и срок его действия;

- местонахождение и контактный телефон;

- характер происшествия, случившегося с Вами;

- необходимая Вам помощь.

Ваш телефонный звонок будет принятый русскоязычным диспетчером за такими номерами:

^ Турция (Анталия) +90 242 310 28 44 - Remed Assistance
Турция-Стамбул: +90 212 267 47 15 - CORIS International

Марина Поликлиник: +90 242 814 56 16 - CORIS International

Египет +20 22 417 01 47 - Remed Assistance
Египет-Каир: +20 22 461 88 21 - CORIS International


^ Страховщик: ЧАО «СК «ПРОВИДНА» Адрес: 01032, Украина, г. Киев, бул. Т. Шевченко 37/122

www.providna.ua тел. 0 800 30 10 30 1. ^ ДІЇ ЗАСТРАХОВАНОЇ ОСОБИ У РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ

  1. У разі настання події, що може бути визнана страховим випадком, в тому числі при виникненні у Застрахованої особи потреби в отриманні медичних послуг та (або) додаткових послуг, Застрахована особа зобов’язана:

   1. Негайно, не пізніше 24 годин після настання зазначеної події, звернутися до Асистуючої компанії ______ (далі – Асистанс) для отримання інформації щодо подальших дій за телефонами:


Ваш телефонний дзвінок буде прийнятий російськомовним дипетчером

Вам необхідно повідомити таку інформацію

 • прізвище та ім’я Застрахованої особи;

 • найменування Страховика, номер Сертифікату;

 • програму страхування, розмір страхової суми та територію дії Договору;

 • обставини настання події та характер необхідної допомоги;

 • місцезнаходження Застрахованої особи та номер контактного телефону;

 • іншу інформацію, запитану Асистансом або Страховиком.


Якщо зв’язок із Асистансом (Страховиком) є неможливим внаслідок різкого погіршення стану здоров’я, і Застрахованій особі надана невідкладна медична допомога, вона повинна після стабілізації стану здоров’я за першої нагоди пред’явити представникам медичної служби цей Сертифікат та негайно зателефонувати до Асистансу або Страховика.

Зазначені дії від імені Страхувальника (Застрахованої особи) може здійснити третя особа (родич, співробітник Застрахованої особи, керівник або член туристичної групи, працівник медичного закладу, лікар тощо);

   1. Після звернення до Асистансу виконувати надані ним рекомендації щодо своїх подальших дій;

   2. Вживати заходів щодо запобігання та зменшення розміру збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку;

   3. Проходити лікування за призначенням лікаря, виконувати приписи медичного персоналу, дотримуватися розпорядку медичного закладу, в якому Застрахованій особі надається медична допомога;

   4. Звільнити третіх осіб (лікарів, лікувальні заклади, інші організації, які надавали послуги Застрахованій особі або мають інформацію про подію, що сталася) від обов’язків щодо нерозголошення лікарської та комерційної таємниці стосовно себе, а також дітей, які подорожують разом з ним, або інших осіб, якими він опікується;

   5. Передати представникові Асистансу або Страховикові невикористані авіа- або залізничні квитки в період їх чинності, а у разі неможливості це зробити за станом здоров’я – за першої нагоди;

   6. Якщо Застрахована особа з об’єктивних причин (знаходження Застрахованої особи у тяжкому стані, відсутність телефонного зв’язку тощо) не зв’язалася із Асистансом для отримання необхідних послуг та внаслідок цього була вимушена самостійно оплатити медичні та (або) інші послуги, вона зобов’язана погодити це з Асистансом або Страховиком протягом 24 годин після отримання таких послуг;

   7. Якщо Застрахована особа за погодженням із Асистансом (Страховиком) самостійно сплатила вартість отриманих медичних послуг та (або) додаткових послуг та (або) придбала медикаменти або витратні медичні матеріали, вона повинна протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з дня повернення з подорожі надати Страховикові документи, що підтверджують факт, причини та обставини настання страхового випадку та розмір збитків відповідно до розділу 6 цього Сертифікату.

При цьому Страховик відшкодовує Застрахованій особі вартість отриманих медичних послуг та (або) додаткових послуг та (або) придбаних медикаментів або витратних медичних матеріалів лише в розмірі, що не перевищує суми, еквівалентної 500 доларів США. Інші витрати Застрахована особа відшкодовує самостійно.

  1. При страхуванні від нещасних випадків Застрахована особа (Вигодонабувач) зобов’язаний письмово повідомити Страховика про настання нещасного випадку протягом 3 (трьох) робочих днів з дня повернення з подорожі за формою, встановленою Страховиком та протягом строку погодженого зі Страховиком надати документи, що підтверджують факт, причини та обставини настання страхового випадку та розмір збитків відповідно до пункту 6.2 Сертифікату.

  2. Надання Застрахованій особі у зв’язку з настанням зазначеної події інструкцій з боку Страховика або його представника, а також вжиття останніми заходів з запобігання та зменшення розміру збитку не є підставою для визнання цієї події страховим випадком.

  3. Для отримання страхової виплати, крім випадків здійснення страхової виплати шляхом перерахування Страховиком грошових коштів на банківський рахунок Асистансу, медичного або іншого закладу, який за згодою Страховика надав послуги, Застрахована особа (Вигодонабувач) повинен протягом строку, передбаченого розділом 6 Сертифікату, надати Страховикові документи, що підтверджують факт, причини та обставини настання страхового випадку та розмір збитків. Документи, необхідні для здійснення страхової виплати, надаються Страховикові у формі оригіналів, нотаріально завірених копій, простих копій за умови надання Страховикові можливості звірення копій цих документів з їх оригіналами. Якщо документи, необхідні для здійснення страхової виплати, надані в неповному обсязі та (або) в неналежній формі, або оформлені з порушенням чинних норм (відсутні номер, дата, штамп, є виправлення тексту тощо), страхова виплата не здійснюється до усунення (виправлення) цих недоліків. Про наявність таких невідповідностей, порушень Страховик повідомляє Застрахованій особі, (Вигодонабувачу) в письмовій формі протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання таких документів.

  4. Страховик має право вимагати перекладу українською мовою документів, пов’язаних з подією (довідок, медичного висновку, рахунків тощо) за рахунок Страхувальника (Застрахованої особи, Вигодонабувача).

 1. ^ Строк дії Договору

  1. Договір набирає чинності та страховий захист щодо певної Застрахованої особи починає діяти з 00 годин 00 хвилин (за київським часом) дати, зазначеної в Сертифікаті як дата початку строку його дії, але не раніше моменту сплати Страхувальником страхового платежу у повному розмірі на поточний рахунок або в касу Страховика та моменту проходження Застрахованою особою паспортного контролю під час виїзду з країни постійного проживання.

  2. Страховий захист за Договором щодо Застрахованої особи припиняє діяти та Договір втрачає чинність з 24 годині 00 хвилин (за київським часом) дати, зазначеної в Сертифікаті як дата припинення строку його дії, але не пізніше моменту проходження Застрахованою особою паспортного контролю під час в’їзду до країни постійного проживання.

 2. перелік СТРАХОВих ВИПАДКів

  1. При страхуванні медичних витрат страховим випадком є подія, передбачена програмою страхування, що сталася протягом дії страхового захисту за Договором та не є виключенням зі страхових випадків або обмеженням страхування згідно з Договором, внаслідок якої Застрахована особа отримує медичні та (або) додаткові послуги, передбачені Договором , внаслідок чого виникає зобов’язання Страховика здійснити страхову виплату Застрахованій особі або Асистансові згідно з умовами Договору, а саме внаслідок

   1. Розладу здоров’я Застрахованої особи, що стався під час дії Договору (страхового захисту за Договором) та на території його дії внаслідок гострого захворювання Застрахованої особи; загострення хронічної хвороби; нещасного випадку.

   2. Смерті Застрахованої особи внаслідок непередбачуваного гострого захворювання, загострення хронічної хвороби або нещасного випадку;

  2. У разі розладу здоров’я Застрахованої особи Страховик забезпечує за допомогою Асистансу надання Застрахованій особі медичних, медико-транспортних та інших послуг відповідно до таких опцій страхування:

   1. Опція „Стаціонарне лікування” передбачає екстрене лікування, в тому числі перебування та харчування у палаті стандартного типу в умовах стаціонару за наявності хвороб та станів, що потребують стаціонарного лікування до моменту, коли стан Застрахованої особи за рішенням лікаря дозволить евакуювати її до країни постійного проживання, і включає консультації та інші професійні послуги медичного персоналу, в тому числі лікарів вузькопрофільної спеціалізації; консультативно-діагностичне обслуговування; консервативне та оперативне лікування; забезпечення медикаментами та витратними медичними матеріалами;

   2. Опція „Амбулаторне лікування” передбачає екстрене консервативне та оперативне лікування в умовах амбулаторій, поліклінік, і включає консультації та інші професійні послуги медичного персоналу, в тому числі лікарів вузько-профільної спеціалізації; проведення лабораторних досліджень та застосування інструментальних методів діагностики; проведення лікувальних заходів та маніпуляцій; забезпечення медикаментами та витратними медичними матеріалами;

   3. Опція „Невідкладна допомога” передбачає невідкладну медичну допомогу, надану Застрахованій особі за медичними показниками внаслідок причин, зазначених у пунктах 3.1.1 – 3.1.1 Сертифікату, і включає виїзд бригади невідкладної медичної допомоги; експрес-діагностику та невідкладну допомогу на догоспітальному етапі; забезпечення медикаментами та витратними медичними матеріалами; доставлення каретою невідкладної медичної допомоги до спеціалізованого медичного закладу для проведення подальшого лікування. Страховик також відшкодовує витрати, пов’язані з дотриманням Застрахованою особою режиму ізоляції (карантину), якщо це необхідно за медичним висновком;

   4. Опція „Стоматологія” передбачає відшкодування витрат на терапевтичне та хірургічне лікування зубів та ротової порожнини (за виключенням проведення косметичних, ортодонтичних процедур, протезування), пов’язане з гострим зубним болем; наданням невідкладної стоматологічної допомоги внаслідок настання нещасного випадку. Ліміт зобов’язань Страховика за опцією „Стоматологія” становить 150 доларів США.

   5. Опція „Невідкладна акушерська допомога” передбачає відшкодування витрат на невідкладну акушерську допомогу до 29 (двадцять дев’ятого) тижня вагітності Застрахованої особи;

   6. Опція „Медичне транспортування” передбачає надання медико-транспортних послуг, а саме:

    1. Евакуацію (транспортування) Застрахованої особи з місця події до найближчого медичного закладу;

    2. Медичну репатріацію Застрахованої особи до країни постійного проживання замість лікування за кордоном за умови, що стан здоров’я Застрахованої особи дозволяє її транспортування та згідно з рішенням лікаря Асистансу існує необхідність проведення подальшого стаціонарного лікування Застрахованої особи) та (або) якщо витрати на перебування в стаціонарі можуть перевищити встановлену у Договорі (Сертифікаті) відповідну страхову суму. Медична репатріація проводиться тільки за умови відсутності медичних протипоказань;

    3. Рішення про необхідність і можливість транспортування Застрахованої особи, а також про вибір засобу її здійснення, маршруту та кінцевого пункту доправлення приймає медичний заклад і лікар Застрахованої особи разом із Асистансом (Страховиком) з урахуванням медичних показань;

    4. За необхідності надання медико-транспортних послуг, зазначених у пунктах 3.2.6.1 – 3.2.6.2 Сертифікату, залежно від стану здоров’я Застрахованої особи її транспортування організовується адекватним транспортним засобом, включаючи медичний супровід (якщо такий супровід необхідний за рекомендацією лікаря) автомашиною „швидкої допомоги” або таксі або орендованим автомобілем або поїздом (в купе першого класу, в плацкартному чи спальному вагоні) або рейсовим літаком (в т. ч. на спеціально обладнаному місці) або засобом санітарної авіації тощо;

   7. Опція „Позапланове повернення через розлад здоров’я” передбачає оплату вартості проїзду Застрахованої особи з місця тимчасового перебування до місця постійного проживання в один кінець. Зазначені послуги надаються, якщо від’їзд Застрахованої особи не відбувся вчасно, тобто в день, зазначений у проїзних документах, що має Застрахована особа, через розлад здоров’я внаслідок подій, зазначених у пунктах 3.1.1 – 3.1.1 Сертифікату, що призвело до необхідності перебування Застрахованої особи на стаціонарному лікуванні. Застрахована особа зобов’язана вжити всіх залежних від неї заходів для повернення (здавання) невикористаних проїзних документів та відшкодування їхньої вартості. За недотримання цієї умови Страховик має право зменшити страхову виплату на вартість невикористаних проїзних документів;

   8. Опція „Телефонні переговори” передбачає відшкодування витрат на телефонні переговори, здійснені Застрахованою особою з Асистансом з метою отримання або погодження отримання послуг, передбачених Договором. При цьому ліміт зобов’язань Страховика становить 50 доларів США.
  1   2   3

Схожі:

Турция (Анталия) +90 242 310 28 44 Remed Assistance Турция-Стамбул: +90 212 267 47 15 coris international Марина Поликлиник: +90 242 814 56 16 coris international iconИз отчета международной организации Amnesty International за 2011 год
Малкольмом Рифкиндом по вопросу коррупции), Офис связи нато, Управление демократических учреждений и прав человека, Международная...
Турция (Анталия) +90 242 310 28 44 Remed Assistance Турция-Стамбул: +90 212 267 47 15 coris international Марина Поликлиник: +90 242 814 56 16 coris international iconПро внесення змін до рішення Київради від 23. 06. 2011 n 242/5629...
Внести до рішення Київської міської ради від 23. 06. 2011 n 242/5629 "Про встановлення місцевих податків І зборів в м. Києві" такі...
Турция (Анталия) +90 242 310 28 44 Remed Assistance Турция-Стамбул: +90 212 267 47 15 coris international Марина Поликлиник: +90 242 814 56 16 coris international iconДиректор сзш №242 С. Т. Атружба

Турция (Анталия) +90 242 310 28 44 Remed Assistance Турция-Стамбул: +90 212 267 47 15 coris international Марина Поликлиник: +90 242 814 56 16 coris international iconInternational Dance Union

Турция (Анталия) +90 242 310 28 44 Remed Assistance Турция-Стамбул: +90 212 267 47 15 coris international Марина Поликлиник: +90 242 814 56 16 coris international iconТуреччина шоп-тури с стамбул
Красиві та недорогі золоті прикраси, новий та модний одяг, товари на будь-який смак це Стамбул. Додайте до цього неповторну атмосферу...
Турция (Анталия) +90 242 310 28 44 Remed Assistance Турция-Стамбул: +90 212 267 47 15 coris international Марина Поликлиник: +90 242 814 56 16 coris international iconXxv th jubelee international Dance Festival
«kyivexpoplaza” m. Nivki, Salutnaya str. 2-B,pavilion №3, Виставковий Центр “ київекспоплаза» м. Нивки, вул. Салютна 2-Б
Турция (Анталия) +90 242 310 28 44 Remed Assistance Турция-Стамбул: +90 212 267 47 15 coris international Марина Поликлиник: +90 242 814 56 16 coris international iconСергій Троян транскордонна співпраця україни у соціополітичному вимірі...
Сторія та правознавство: Науково-методичний журнал. – 2010. Грудень. – №34 (242). – С. 16-4 – 16-6)
Турция (Анталия) +90 242 310 28 44 Remed Assistance Турция-Стамбул: +90 212 267 47 15 coris international Марина Поликлиник: +90 242 814 56 16 coris international iconВідомості Верховної Ради України (ввр), 1998, n 36-37, ст. 242 )
Севастопольській міським державним адміністраціям, органам виконавчої влади Автономної Республіки Крим, які набирають
Турция (Анталия) +90 242 310 28 44 Remed Assistance Турция-Стамбул: +90 212 267 47 15 coris international Марина Поликлиник: +90 242 814 56 16 coris international iconАдреса, керівник, контактні телефони
Найбільший в Івано-Франківську готель на 242 номери (350 місць) розташований біля історичного центра міста(пішохідної зони)
Турция (Анталия) +90 242 310 28 44 Remed Assistance Турция-Стамбул: +90 212 267 47 15 coris international Марина Поликлиник: +90 242 814 56 16 coris international iconНака з 21. 04. 2005 №242/178
Про посилення роботи щодо профілактики захворюваності дітей у навчальних закладах та формування здорового способу життя учнівської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка