Курс лекцій з дисципліни «Технологія будівельного виробництва» для студентів інженерно-будівельного профілю Затверджено
НазваКурс лекцій з дисципліни «Технологія будівельного виробництва» для студентів інженерно-будівельного профілю Затверджено
Сторінка1/11
Дата23.03.2014
Розмір1.25 Mb.
ТипКурс лекцій
nauch.com.ua > Спорт > Курс лекцій
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

2000 від 11.10.06 р.
Кафедра будівельного виробництва

КУРС ЛЕКЦІЙ

з дисципліни «Технологія будівельного виробництва»

для студентів інженерно-будівельного профілю


Затверджено

на засіданні кафедри

будівельного виробництва

Протокол № 1 від 8 лютого 2006 р.

Львів - 2006
Технологія будівельного виробництва: Курс лекцій для студентів інженерно-будівельного профілю / Укл.: Я.Й. Коцій, к.т.н., доц.; І.Г. Іваник, к.т.н., доц.; С.І. Віхоть, м.н.с. – Львів: Видавництво… 2006.-94 с.Укладачі:
Відповідальний за випуск


Рецензенти

І.Г. Іваник, канд. техн. наук., доц.

Я.Й. Коцій, канд. техн. наук., доц.

С.І. Віхоть, м.н.с.


Гоголь М.В., канд. техн. наук., доц.


Каганов В.О. канд. техн. наук., доц.

Кархут І.І. канд. техн. наук., доц.


Лекція 1

Тема№1: Основні положення будівельного виробництва.

1.1 Будівельні роботи, їх визначення і класифікація.

Будівельне виробництво – це сукупність виробничих процесів, що здійснюються на будівельному майданчику.

Результатом будівельного виробництва є будівельна продукція, тобто закінчені і здані в експлуатацію будівлі і споруди, до яких відносять нові будинки або споруди, тобто капітальне будівництво, капітальний ремонт, реконструкція та технічне переозброєння існуючих будівель і споруд.

Основні завдання будівельного виробництва:

1) Створення будівельної продукції у строгій відповідності до затверджених проектів.

2) Забезпечення високої якості будівельних робіт у відповідності до діючих норм.

3) Підвищення ефективності капітальних вкладень.

4) Зниження рівня трудових та матеріальних витрат.

^ Технологія будівельного виробництва – це наука про раціональні методи виконання робіт із врахуванням знань про механізацію, організацію та економіку процесів.

Технологія будівельного виробництва розглядає методи виконання будівельних робіт, які за організаційними ознаками групують наступним чином.

1) будівельно-монтажні роботи;

2) спеціальні роботи;

3) допоміжні роботи.

До спеціальних робіт відносять влаштування сантехнічних систем, електромонтаж обладнання, монтаж технологічного обладнання, а також штучне закріплення ґрунтів.

До допоміжних робіт відносять підготовку території будівельного майданчика, транспортування і складування будівельних матеріалів до будівельного майданчика і безпосередньо на будівельному майданчику.

Всі інші види робіт відносять до будівельно-монтажних.

В залежності від технологічної послідовності та характеру виконання робіт, їх групують в наступні періоди та цикли:

1. Підготовчий (проектно-пошукові роботи, інженерне обладнання будівельного майданчика і організація будівельного майданчика).

2. Основний період:

а) підземний цикл;

б) надземний цикл;

в) оздоблювальний (опорядкувальний) цикл, включаючи кінцевий благоустрій територій.

Будівельні роботи представляють собою сукупність будівельних процесів.

Будівельний процес складається із ряду робочих операцій, які в свою чергу містять робочий прийом, який включає робочий рух.

Будівельні процеси поділяють на прості, складні та комплексні.

Складні процеси складаються із декількох простих, організаційно і технологічно пов’язаних між собою, результатом яких є окрема частина будівлі або конструктивний елемент цієї будівлі.

Комплексний процес складається із сукупності простих і складних процесів, організаційно і технологічно між собою пов’язаних, результатом яких є закінчена будівля або споруда.

За технологічними і організаційними ознаками будівельні процеси поділяють на:

1. Заготівельні процеси;

2. Транспортні процеси;

3. Монтажно-вкладальні процеси.

За рівнем автоматизації розрізняють чотири групи процесів:

а) автоматизовані (виконання робіт під контролем оператора);

б) механізовані процеси із застосуванням комплексу машин під контролем машиніста.

в) напівмеханізовані процеси (із залученням витрат людської праці);

г) ручні роботи.

З врахуванням просторових і часових параметрів роботи робітників, машин і механізмів в будівельному виробництві використовують наступні означення і поняття:

- робоче місце – простір, що виділяється одному робітнику або ланці робітників для роботи на протязі тривалого часу, де розміщаються матеріали, робітники, забезпечені проходи для високопродуктивної і безпечної роботи.

- фронт робіт – це частина будівлі або споруди для високопродуктивної і безпечної роботи бригади робітників з належними їй механізмами і машинами на протязі тривалого часу. Фронт робіт поділяють на:

а) дільниця – це частина фронту робіт з однаковими виробничими і технологічними умовами роботи бригади (наприклад поверх і секція);

б) захватка – це частина фронту робіт бригади протягом заданого періоду часу;

в) ділянка – це частина захватки для роботи одного робітника або ланки робітників на протязі заданого періоду часу;

г) ярус – це частина будівлі за висотними відмітками, на якій можна забезпечити роботу ланки робітників або бригади без використання засобів підрощування.
1.2. Трудові ресурси будівельного виробництва.

Професія – це рід трудової діяльності, яка визначається видом і характером виконуваних робіт і потребує спеціальної теоретичної і практичної підготовки.

Спеціальність – це комплекс теоретичних і практичних знань, які потрібно освоїти робітнику однієї професії.

Кваліфікація – це рівень володіння теоретичними і практичними знаннями для конкретної спеціальності. І визначається кваліфікація розрядом (I…VI).

ЄТДК – єдиний тарифно-кваліфікаційний довідник робітників зайнятих на будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних роботах.

В зв’язку з тим що будівельні роботи уявляють собою розчленований поопераційний процес, основним організаційним принципом об’єднання робітників є ланка, яка може складатися з одного або декількох робітників однієї або декількох суміжних спеціальностей. Для виконання окремих видів робіт, ланки об’єднують у бригади.

Є такі види бригад:

а) спеціалізовані (які складаються з робітників однієї спеціальності або суміжних спеціальностей і виконують один вид роботи (25-30 чол).

б) комплексні бригади складаються із робітників різних спеціальностей, кваліфікацій і виконують різні види робіт (45-60чол.)

в) комплексні бригади кінцевої продукції, здають будівлю до експлуатації.
Лекція 2

1.3. Технічне та тарифне нормування в будівництві.

Технічне нормування – це є розробка науково обґрунтованих норм часу та виробітку робітників і машин для різних видів будівельних робіт.

^ Норма часу – це кількість часу необхідна для випуску одиниці доброякісної продукції робітником або машиною в умовах належної організації праці. (вимірюється в: люд.-год., люд.-день., маш.-год., маш.-зміна.)

^ Норма виробітку – це кількість доброякісної продукції, створеної за одиницю часу робітником або машиною в умовах належної організації праці.

Для навчальних цілей використовують ЄНІР (Єдині норми і розцінки).Нвир – норма виробітку;

Нч – норма часу.

Нвир: м2, м3, т, елемент, штука/год., зміна.

^ Тарифне нормування – це розробка обґрунтованого розміру заробітної плати за виконану будівельну продукцію і базується на шести розрядній сітці в якій включені тарифні ставки. Є два основні види оплати праці: погодинна і відрядна.

Є такі системи оплати праці: погодинно-преміальна; пряма-відрядна; відрядно-преміальна; акордна.
1.4. Нормативна документація будівельного виробництва.

Основним нормативним документом в будівельному виробництві є БНІП (Будівельні норми і правила), який носить законодавчий характер.

Розрізняють такі частини БНІП:

1-ша частина: Організація, управління та економіка будівництва.

2-га частина: Норми проектування.

3-тя частина: Виконання, організація та приймання будівельних робіт.

4-а частина: Кошторисні норми.

5-а частина: Норми витрат матеріальних і трудових ресурсів.

В 3-й частині БНІП приведена система допусків. Допуск – це допустимий інтервал між найменшим і найбільшим розміром конструктивного елемента і його положення в просторі.

^ Якість будівельної продукції – це вимоги щодо експлуатаційних, технічних і народногосподарських цілей.

Недотримання вимог, щодо забезпечення якості будівельної продукції може привести до появи наступних груп дефектів:

- дефекти, що погіршують зовнішній вигляд будівлі чи споруди.

- погіршення експлуатаційних властивостей будівлі або споруди.

- дефекти, що погіршують міцність та стійкість будівлі.

СОКЯ (схеми операційного контролю якості).
1.5. Технологічне проектуваня в будівництві .

Технічне проектування в будівництві здійснюється для складних об’єктів в дві стадії (спочатку розробляється технічний проект, після чого робочі креслення), для нескладних або типових об’єктів в одну стадію (технічний проект об’єднаний з робочими кресленнями). На стадії технічного проекту проектна або науково-дослідна організації розробляють проект організації будівництва. На основі рішень проекту організації будівництва будівельні організації розробляють проект виконання робіт. Складавою частиною проекту виконання робіт є технологічні карти і карти трудових процесів. При розробці проекту виконання робіт уточнюються рішення будгенплану, приймаються методи виконання основних видів будівельних робіт, проводиться підбір комплекту машин і механізмів на основі варіантного проектування, утачнюються напрямки руху основних машин (або ведучих), провадиться календарне планування процесу, матеріально-технічне забезпечення будови. В технологічній карті розробляються способи виконання робіт, приводиться технологічна схема, де вказується напрямки руху і стоянки машин, приводяитсяграфіки матеріально-технічного забезпечення будови, приводиться календарний графік будівельних процесів або циклограм, приводяться вказівки по викнанню робіт та вимоги техніки безпеки. Основним документом при розробці технологічних карт є „Керівництво по розробці технологічних карт та карт трудових процесів”. Карта трудових процесів розробляється науково-дослідними організаціями і регламентує прийоми виконання робіт для часто повторюваних будівельних операцій.
1.6. Варіантне проектування будівельного виробництва.

В будівельному виробництві підбір комплекту машин або

методу виконання робіт здійснюється на основі техніко-економічного обґрунтування всіх можливих варіантів. Техніко-економічне обґрунтування здійснюється в два етапи:

1) підбір ведучої машини комплекту або методу виконання робіт на основі технічних параметрів.

2) визначення техніко-економічних показників роботи.

До техніко-економічних показників роботи відносять наступні:

а) основна група показників

- трудомісткість виконання робіт

, люд.- год. (маш – год.).

де - витрати праці машиністів;

- витрати праці на проведення ручних робіт;

- витрати праці на допоміжні роботи.

Питома трудомісткість , де - об’єм будівельних робіт.

- собівартість виконання робітде - заробітна плата на виконання робіт.

- затрати на матеріально-технічні ресурси (включаючи заготівельно-складські витрати);

- вартість експлуатації машин та механізмів;

- вартість транспортних витрат по забезпеченню будівництва;

- коефіцієнт, що враховує накладні витрати.

- тривалість виконання робіт (год., зміни, дні, місяці)

- питома собівартість,

яка залежить від об’ємів робіт, рівня механізації, чисельності і кваліфікації робітників, тощо.

б) додаткові Т-Е показники

- рівень механізації робіт- об’єм робіт, що виконують механізованими засобами;

- загальний об’єм робіт.

- механоозброєність будівництваде - загальна балансова вартість машин і механізмів ;

- вартість річної програми будівництва організації.

- енергоозброєність будівництва

, кВт/люд

де - загальна потужність машин і механізмів (кВт).

- кількість робітників, що виконують даний процес.

- ступінь збірності будівництва визначається відношенням кошторисної вартості збірних елементів або конструкцій до загальної кошторисної вартості будівництва.
Лекція 3

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Курс лекцій з дисципліни «Технологія будівельного виробництва» для студентів інженерно-будівельного профілю Затверджено iconДбн а 1-5-96 організація будівельного виробництва
Розроблені: оп науково-дослідний інститут будівельного виробництва (ндібв) Держбуду України
Курс лекцій з дисципліни «Технологія будівельного виробництва» для студентів інженерно-будівельного профілю Затверджено iconПро затвердження Зміни n 1 до дбн а 1-5-96
Затвердити з наданням чинності з 1 жовтня 2005 року Зміну № 1 до дбн А 1-5-96 "Організація будівельного виробництва", розроблену...
Курс лекцій з дисципліни «Технологія будівельного виробництва» для студентів інженерно-будівельного профілю Затверджено iconУправління, організація, технологія
Науково-дослідним інститутом будівельного виробництва Держкоммістобудування України к т н. Шаврін B. I
Курс лекцій з дисципліни «Технологія будівельного виробництва» для студентів інженерно-будівельного профілю Затверджено iconБудівельні монтажні ремонтні роботи
Голова кооперативу будівельного. Директор (керівник) малого будівельного підприємства
Курс лекцій з дисципліни «Технологія будівельного виробництва» для студентів інженерно-будівельного профілю Затверджено iconКурс лекцій з дисципліни „Економетрія” для студентів напряму підготовки...
Відповідальний за випуск : В. Я. Гуменюк, д е н., завідувач кафедри трудових ресурсів І підприємництва
Курс лекцій з дисципліни «Технологія будівельного виробництва» для студентів інженерно-будівельного профілю Затверджено iconБудівництво метрополітенів, тунелів та підземних споруд спеціального призначення
Голова кооперативу будівельного. Директор (керівник) малого будівельного підприємства
Курс лекцій з дисципліни «Технологія будівельного виробництва» для студентів інженерно-будівельного профілю Затверджено iconКомерційна пропозиція Проектна та виробничо-будівельна група "Провікс-ібр"
Провікс-ібр" стала наслідком закономірного злиття трьох ланок процесу сучасного будівництва: проектування (Тзов "Провікс"), виробництва...
Курс лекцій з дисципліни «Технологія будівельного виробництва» для студентів інженерно-будівельного профілю Затверджено icon5 Організація І технологія будівельного процесу
Ці матеріали завозяться на будівельний майданчик відповідно до заявки, як мінімум на дві захватки
Курс лекцій з дисципліни «Технологія будівельного виробництва» для студентів інженерно-будівельного профілю Затверджено iconКонспект лекцІй з дисципліни “ потенціал І розвиток підприємства”...
Конспект лекцій з дисципліни “Потенціал І розвиток підприємства” для студентів ІV курсу / Укл доцент кафедри економіки підприємства...
Курс лекцій з дисципліни «Технологія будівельного виробництва» для студентів інженерно-будівельного профілю Затверджено iconПередумови, проблеми та перспективи розвитку будівельного комплексу України
Частка будівельного комплексу в господарстві досить знач­на. В україні ввп тільки будівництва становить 8%. Комплекс охоплює майже...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка