Рекомендації щодо оформлення матеріалів учасника Всеукраїнського конкурсу «Учитель року»
Скачати 75.49 Kb.
НазваРекомендації щодо оформлення матеріалів учасника Всеукраїнського конкурсу «Учитель року»
Дата24.03.2014
Розмір75.49 Kb.
ТипКонкурс
nauch.com.ua > Спорт > Конкурс


Рекомендації щодо оформлення матеріалів

учасника Всеукраїнського конкурсу «Учитель року»

За результатами проведення першого туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» його переможці (в кожній номінації) беруть участь у другому турі, відповідно переможці другого туру беруть участь у третьому (заключному) турі.

Підставою для реєстрації учасника Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» є надання комплекту документів відповідно до встановленого зразка.


 1. Матеріали оформляються та подаються на паперових та електронних носіях (презентацію, розробку уроків та позакласного заходу тільки в електронному варіанті).

 2. Матеріали, що подаються в паперовому вигляді, подаються в одному примірнику зібраними в папку із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові учасника Конкурсу та області, яку він представляє.

 3. Кожна сторінка має бути пронумерована.

 4. В описі досвіду, розробці уроків та позакласних заходах обов’язково вказувати посилання на джерела.

 5. Матеріали в електронному варіанті подаються на компакт-диску із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові учасника конкурсу та області, яку він представляє. Компакт-диск подається у пластиковому футлярі.

 6. У представлених матеріалах має простежуватися система роботи вчителя над проблемною темою.

 7. Матеріали, надіслані на Конкурс, не повертаються.


Перелік

матеріалів учасника

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2013»
1. Заява вчителя про участь у Конкурсі.

2. Анкета.

3. Фотографії.

4. Опис досвіду.

5. Матеріали з досвіду роботи учасника (розробка уроків, позакласних заходів).

Додатково для участі у третьому турі Конкурсу подаються такі документи:

 • лист-представлення Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінь (департаментів) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (обсяг – до 1 друкованої сторінки;

 • висновок відповідного закладу післядипломної педагогічної освіти про педагогічну та методичну діяльність учасника конкурсу (обсяг - до 2 друкованих сторінок).


*Вимоги щодо надання матеріалів подані нижче.
1. ЗАЯВА вчителя про участь у Конкурсі.

Вчитель власноруч пише заяву на ім’я Голови Центрального оргкомітету Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», де підтверджує свою згоду з умовами організації та проведення Конкурсу.


ЗРАЗОК


Голові Центрального оргкомітету

третього (заключного) туру

Всеукраїнського конкурсу

«Учитель року – 2013»

Жебровському Б.М.
вчителя фізики

загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів № 1

Скадовського району

Херсонської області

Петрова Юрія Олександровича
ЗАЯВА
Прошу Вас дозволити мені взяти участь у третьому (заключному) турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2013» (далі – Конкурс) у номінації «Фізика» як переможцю другого туру Конкурсу.

З умовами організації та проведення Конкурсу ознайомлений і погоджуюсь.

Дата_______________ Підпис учасника ________________2. АНКЕТА учасника Всеукраїнського конкурсу «Учитель року»

1.

Прізвище, ім’я та по батькові

2.

Дата і місце народження

3.

Повна домашня адреса з поштовим індексом, телефон, e-mail

4.

Паспортні дані (серія, №, ким, коли виданий, адреса реєстрації)Ідентифікаційний кодЯкі навчальний заклад (заклади) закінчили, у якому році, спеціальність згідно з дипломомМісце роботи (повна назва, адреса, телефон закладу)Стаж роботи: загальний,у тому числі педагогічний:Кваліфікаційна категоріяЗванняДержавні нагороди, відзнаки (обов’язково рік нагородження)Класи, в яких викладаєтеМова викладанняПроблема (тема), над якою працюєтеІнноваційні форми роботи та технології, що використовуютьсяНавчальна література, якою користуєтесь при підготовці до урокуВаше педагогічне кредоОпишіть (у формі короткої замітки від 3-ої особи, обсягом до однієї сторінки) власний педагогічний портрет або свою візитну карткуДаю згоду на внесення інформації в базу даних та публікацію матеріалів в періодичних та інших освітянських виданнях з можливим редагуванням
Дата_______________ Підпис учасника обовязково

3. Фотографії учасника Всеукраїнського конкурсу «Учитель року»

       1. Кольорова фотографія (розміром 9 х 14).

       2. Дві-три жанрові кольорові фотографії (з уроку та позакласного заходу).

       3. Фотографії подаються в електронному варіанті без зменшення розміру.
 1. Опис власного досвіду

    1. В описі досвіду вчитель висвітлює проблему, над якою працює, методи і засоби її вирішення, розкриваючи індивідуальні особливості своєї роботи.

    2. Опис досвіду подається в паперовому та електронному вигляді. Електронний варіант виконується в Microsoft Word.

    3. Готуючи опис досвіду, можна використовувати такий порядок:

 • обґрунтування актуальності досвіду, його практична значимість;

 • висвітлення основної ідеї досвіду, її інноваційну значущість;

 • перелік наукових чи практичних досліджень, на яких ґрунтується робота, наукові концепції та теорії яких авторів використовуються;

 • розкриття технологій реалізації провідної педагогічної ідеї та її складових;

 • розкриття запропонованих інновацій щодо організації навчально-виховного процесу;

 • аналіз результатів професійної діяльності, динаміка змін якості навчальних досягнень учнів в оволодінні практичними уміннями і навичками, розвиток інтересу до предмета тощо;

 • проблеми і труднощі, з якими він зіткнувся в процесі роботи, розкриття шляхів їх подолання;

 • власна точка зору на зміст освіти, форми, методи, прийоми, засоби навчання учнів предмету, який він викладає.____________________ область

Презентація педагогічного досвіду вчителя __________школи (повна назва) ______________________________району

^

ПІБ автораТЕМА
ВСТУП, у якому коротко розкрито:

 • актуальність досвіду, світові та вітчизняні тенденції вирішення поставлених завдань;

 • науково-понятійний апарат (предмет, об’єкт, мета дослідження, практичне, теоретичне значення (цінність), гіпотеза тощо);
^ ОСНОВНА ЧАСТИНА
* інформація про досліджувану проблему повинна містити аргументовані тези, відзначатися системністю, доказовістю, практичною спрямованістю узагальненої системи роботи вчителя.

 • науково-теоретичне обґрунтування та методи роботи;

 • нові аспекти даної проблеми, що мають науково-дослідний, експериментальний характер;

 • розкриття нових доказів або деталізація дослідження, педагогічних закономірностей, на які спирається досліджуваний матеріал.
ВИСНОВКИ


 • у висновках подається оцінка одержаних результатів роботи, вивчення яких дає можливість коригувати педагогічну діяльність, спрямувати її досягнення мети та завдань, визначити ефективність застосованих методів і прийомів, засобів тощо;

 • доцільно продемонструвати результативність роботи над зазначеною проблемою за атестаційний період (реальний приріст знань, умінь, навичок, якостей учнів, поліпшення показників роботи з обдарованими дітьми, науково-методичної роботи в школі, районі (місті) тощо).
РЕКОМЕНДАЦІЇ
Пропозиції щодо ефективного використання результатів дослідження та шляхів розповсюдження і популяризації досвіду:

 • ознайомлення з передовим педагогічним досвідом на методичних та педагогічних семінарах, нарадах, науково-практичних конференціях, у процесі курсового підвищення кваліфікації, внесення досвіду до інформаційних банків, картотек;

 • видання спеціальної літератури наукового, методичного та популярного характеру;

 • повідомлення через засоби масової інформації тощо.
БІБЛІОГРАФІЯ
Даний розділ повинен містити список використаної літератури, при можливості – назви видань, на які не було посилань у досвіді, але які можуть викликати інтерес (список рекомендаційної літератури).


5. Матеріали з досвіду роботи вчителя

Матеріали з досвіду роботи подаються в електронному варіанті, які виконані в Microsoft Word, а саме:

 • розробка уроків з повним дидактичним забезпеченням, що розкриває специфіку системи роботи вчителя над проблемою, сучасні підходи до вивчення відповідного навчального предмета (4-5 уроків в електронному варіанті);

 • розробка одного позакласного заходу за визначеною проблемою (електронний варіант);

 • дидактичне забезпечення, що ілюструють вирішення проблеми, над якою працює вчитель.Схожі:

Рекомендації щодо оформлення матеріалів учасника Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» iconМетодичні рекомендації щодо організація та проведення І та ІІ туру конкурсу «Учитель року 2014»
Дніпропетровський оіппо надсилає для використання в роботі методичні рекомендації щодо проведення конкурсу «Учитель року-2014»
Рекомендації щодо оформлення матеріалів учасника Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» iconРекомендації щодо оформлення матеріалів, які подаються на І-ІІІ етапи...
Положення про Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека», затвердженого наказом Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України...
Рекомендації щодо оформлення матеріалів учасника Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» iconКонкурсу «Учитель року 2013»
Розглянувши та обговоривши доповідну записку директора Інституту інноваційних технологій І змісту освіти Удода О. А. «Про підсумки...
Рекомендації щодо оформлення матеріалів учасника Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» iconКонкурсу “Учитель року-2012”
«Про організаційно-практичне забезпечення підготовки І проведення І туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2012» у 2011/2012...
Рекомендації щодо оформлення матеріалів учасника Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» iconКонкурсу “Учитель року-2014”
«Про організаційно-практичне забезпечення підготовки І проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2014» у 2013/2014...
Рекомендації щодо оформлення матеріалів учасника Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» iconМетодичні рекомендації з організації та проведення Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2014»
Горлівської міської ради, завідувачам, керівникам міських (районних) методичних служб
Рекомендації щодо оформлення матеріалів учасника Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» iconНаказ
Всеукраїнського конкурсу “Учитель року–2012”, з метою виявлення творчих педагогів, підвищення їх професійної компетентності, популяризації...
Рекомендації щодо оформлення матеріалів учасника Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» iconПро проведення І і ІІ турів всеукраїнського конкурсу
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 05. 07. 2011 (протокол №1/4-19) “Про підсумки всеукраїнського конкурсу...
Рекомендації щодо оформлення матеріалів учасника Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» iconМетодичні рекомендації щодо проведення третього всеукраїнського (заключного)...
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49
Рекомендації щодо оформлення матеріалів учасника Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» iconУкра ї н а Чернівецька міська рада Виконавчий комітет управл I нняосв I т и
Учитель року–2013” та з метою виявлення й підтримки творчої праці вчителів, підвищення їх професійної компетентності, популяризації...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка