«навички для працевлаштування» звіт за результатами базового дослідження київ, вересень 2012р. Загальний зміст




Назва«навички для працевлаштування» звіт за результатами базового дослідження київ, вересень 2012р. Загальний зміст
Сторінка1/12
Дата06.04.2013
Розмір0.94 Mb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Туризм > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
УКРАЇНСЬКО-КАНАДСЬКИЙ ПРОЕКТ

«НАВИЧКИ ДЛЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ»

ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ БАЗОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Київ, вересень 2012р.

logo copycanada_flagcida logo

ЗАГАЛЬНИЙ ЗМІСТ




Вступ




I.

Коротка характеристика пілотних регіонів і партнерських навчальних закладів




II.

Методологія дослідження




III.

Результати дослідження




1.

Аналіз стану управління навчальним закладом




2.

Аналіз професійного рівня педагогічних працівників




3.

Аналіз навчальних програм за спеціальністю «Комерційна діяльність» та їх відповідності потребам роботодавців




4.

Аналіз співпраці навчального закладу з роботодавцями та громадою




5.

Аналіз впровадження гендерної та соціальної рівності




6.

Аналіз стану впровадження екологічних аспектів




IV.

Узагальнюючі результати




V.

Загальні висновки та рекомендації












^ ВСТУП (EXECUTIVE SUMMARY)

Базове дослідження було проведене в рамках канадсько-українського проекту «Навички для працевлаштування», який був розроблений у 2011 році Саскачеванським інститутом прикладних наук і технологій спільно з трьома партнерськими навчальними закладами в Україні і підтриманий у 2012 році Канадським Агентством міжнародного розвитку.

Мета проекту – підвищити якість, актуальність і ефективність програм бізнес-навчання, що пропонуються партнерськими професійно-технічними навчальними закладами і покращити доступ до якісного бізнес-навчання у партнерських навчальних закладах для жінок і представників соціально-вразливих груп.

В Україні підготовку спеціалістів з комерційної діяльності здійснюють професійно-технічні навчальні заклади та вищі навчальні заклади (ВНЗ) першого - четвертого типів акредитації1. Для участі у проекті було обрано три українські професійно-технічні навчальні заклади першого-третього рівнів акредитації, які здійснюють підготовку фахівців за спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівнів кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста та за напрямами підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра. При виборі навчальних закладів використовувалися такі критерії, як значуща роль навчального закладу у місцевій/регіональній економіці, якість програм бізнес-навчання, можливості для реалізації спільних проектів, а також рекомендації МОНмолодьспорту України:

 1. Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка

 2. Львівське вище професійне училище ресторанного сервісу та туризму

 3. Івано-Франківський технікум готельного сервісу та туризму.

Метою базового дослідження «Навички для працевлаштування» було оцінити стан реалізації навчальних програм з комерційної діяльності у партнерських навчальних закладах.

Під час дослідження були використані такі дослідницькі методи, як телефонне опитування випускників і роботодавців, проведення фокус-груп з учнями навчальних закладів і роботодавцями, поглиблені інтерв`ю з керівництвом і викладачами партнерських навчальних закладів, аналіз навчальних програм з комерційної діяльності та місцевих і регіональних статистичних показників, іншої інформації.

Звіт за результатами дослідження побудований наступним чином:

Розділ I містить короткий опис стану на ринку праці у пілотних регіонах, а також короткий опис партнерських навчальних закладах: кількість учнів, викладацький склад, короткий аналіз навчальних програм з комерційної діяльності, інші навчальні заклади, що здійснюють підготовку фахівців з комерційної діяльності в області тощо.

Розділ II містить опис методології дослідження: мету та завдання дослідження, опис цільових груп і методів дослідження.

Розділ III описує основні результати, отримані в рамках дослідження стосовно кожного навчального закладу, а також узагальнюючі результати. Третій розділ організований навколо таких питань:

 1. Стан управління навчальним закладом.

 2. Професійний рівень педагогічних працівників.

 3. Відповідність навчальних програм за спеціальністю «Комерційна діяльність» потребам роботодавців.

 4. Якість співпраці навчального закладу з роботодавцями.

 5. Стан впровадження гендерної і соціальної рівності.

 6. Стан впровадження екологічних аспектів.

Розділ IV містить основні висновки, сформульовані за результатами дослідження. Прикладами окремих висновків стали наступні:

 • В процесі аналізу професійного рівня викладачів було досить важко з`ясувати питання наявності практичного досвіду, оскільки час навчання у навчальному закладі зараховується як трудовий стаж. Хоча зазначалося, що керівники і викладачі проходили навчання з питань управління на основі потреб роботодавців, а також з питань гендерної і соціальної рівності, невизначеним залишається ефективність цього навчання та рівень задоволеності з боку учасників.

 • Очевидні розходження у відповідях випускників щодо якості навчальних програм та рівнем відображення отриманих знань та навичок у їх зарплатах. Так, наприклад, 100 відсотків випускників Київського професійного педагогічного коледжу ім..А.Макаренка зазначили, що вони повністю задоволені ефективністю та актуальністю навчальних програм, проте лише 14 відсотків випускників зазначили, що отримані у навчальному закладі знання та навички повністю відображені у рівні заробітної плати.

 • Подібна ситуація з оцінкою ефективності навчальних програм роботодавцями – кількість роботодавців, які повністю задоволені ефективністю навчальних програм коливається від 28 відсотків (КППК) до 62 відсотків (ІФ ТГСТ). 100% відсотків роботодавців, які співпрацюють з ЛВПУ ГСТ зазначили, що лише частково задоволені ефективністю та актуальністю навчальних програм.

 • Щодо якості партнерства між навчальними закладами та роботодавцями, рівень задоволеності 28 відсотків (КППК) – 62 відсотки (ІФ ТГСТ). 83 відсотків роботодавців, які співпрацюють з ЛВПУ ГСТ, задоволені лише частково.

Одним із важливих результатів базового дослідження став збір інформації, яка допоможе визначити вихідні показники для Схеми оцінки проекту та рекомендацій щодо подальшого вдосконалення навчальних програм.

Проект виражає глибоку вдячність керівництву партнерських навчальних закладів за організацію заходів в процесі дослідження та оперативне надання необхідної інформації.

^ РОЗДІЛ I. КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІЛОТНИХ РЕГІОНІВ ТА ПАРТНЕРСЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Рівень зайнятості та рівень безробіття

За даними Державної служби статистики України у першому кварталі 2012 року чисельність зайнятого населення у віці 15-70 років становила 20 040,3 тис.осіб (58,8%), що на 0,2% більше, ніж у відповідний період минулого року. Кількість безробітних становила 1млн.845 тис.осіб (8,4%), що на 0,3% менше, ніж у першому кварталі 2011 року.

Рівень зайнятості населення в Івано-Франківській області – 52,6% (20040,3 тис.осіб), що на 0,4% більше, ніж у першому кварталі 2011 року. Рівень безробіття – 9,1% (53.3 тис.осіб), що на 0,3% більше, ніж у першому кварталі минулого року.

Рівень зайнятості населення у Львівській області – 57,8% (1089,1 тис.осіб), що на 0,6% менше, ніж у першому кварталі минулого року. Рівень безробіття – 8,3% (98,7 тис.осіб), що на 0,3% більше, ніж у першому кварталі 2011 року.

Рівень зайнятості населення у місті Києві – 63,6% (1379,9 тис.осіб), що на 0,3% менше, ніж у першому кварталі минулого року. Рівень безробіття – 6,1% (90,1 тис.осіб), що на 0,1% менше, ніж у першому кварталі 2011 року.

Діаграма 1

^ Рівень зайнятості у пілотних регіонах (%)

Діаграма 2

Рівень безробіття у пілотних регіонах (%)

Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка (КППК)

Загальна характеристика

Київський професійно-педагогічний коледж ім..А.Макаренка (тоді Київський індустріальний технікум Міністерства трудових резервів СРСР) розпочав свою діяльність 31 травня 1944 року. У 1999 році навчальний заклад став Київським професійно-педагогічним коледжем (наказ Міністерства освіти України від 31.08.1999р.).

Коледж готує фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, молодший спеціаліст, кваліфікований робітник за напрямами підготовки:

 • «Педагогічна освіта», I-II рівні акредитації (спеціальність «Професійна освіта (за профілем підготовки)».

 • «Економіка і підприємство», I-II рівні акредитації (спеціальності «Облік і аудит», «Бухгалтерський облік», «Маркетинг», «Комерційна діяльність»).

 • «Право», I рівень акредитації (спеціальність «Правознавство»).

За ініціативою Київського професійно-педагогічного коледжу ім..А.Макаренка Міністерством освіти і науки України у 2001 році порушено клопотання і в установленому порядку до Державного класифікатора професій ДК 003-95 введено нову професію «Педагог професійного навчання (за профілем підготовки)», затверджена Тимчасова кваліфікаційна характеристика професії «Педагог професійного навчання» (31.07.2001р.), внесено зміни до Закону «Про професійно - технічну освіту».

Контингент студентів коледжу складає за денною формою навчання 1084 особи, за заочною формою навчання 340 осіб. Курси підвищення кваліфікації - 300 осіб на рік. Професійне навчання оператора комп’ютерного набору 90 осіб на рік. Студенти, які навчаються за спеціальністю «Комерційна діяльність » 207 осіб за денною та заочною формою навчання.

Фахівців готують для ТОВ, ЗАТ, ВАТ, ПП, СПД та державних установ у сфері торгівлі.

Профільні предмети економічного циклу викладаються для спеціальностей «Бухгалтерський облік» та «Облік та аудит», що складає 292 студента.

^ Бюджет навчального закладу у 2011-2012 році склав 13 997 тис. грн.., з них:

 • 9 678 тис.грн. (69%) – фінансові надходження по загальному фонду.

 • 4 202 тис.грн. (30%) – надходження по спеціальному фонду (платне навчання, послуги).

 • 117 тис.грн. (1%) – благодійні внески.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

«навички для працевлаштування» звіт за результатами базового дослідження київ, вересень 2012р. Загальний зміст iconПоняття працевлаштування. Правові питання організації працевлаштування...
Необхідно врахувати, що поняття працевлаштування більш вузьке, ніж поняття зайнятості, а саме працевлаштування передує зайнятості...
«навички для працевлаштування» звіт за результатами базового дослідження київ, вересень 2012р. Загальний зміст iconМ. Київ Аудиторський висновок та звіт за результатами перевірки річної фінансової звітності
Аудиторський висновок та звіт за результатами перевірки річної фінансової звітності
«навички для працевлаштування» звіт за результатами базового дослідження київ, вересень 2012р. Загальний зміст iconЗакону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"...
Форма n 10-пі (річна) "Звіт про зайнятість І працевлаштування інвалідів" (далі звіт), що заповнюється за рік, поширюється на всі...
«навички для працевлаштування» звіт за результатами базового дослідження київ, вересень 2012р. Загальний зміст iconПостачання обладнання
Проект «Навички для працевлаштування» (ндп) був розроблений Саскачеванським інститутом прикладних наук І технологій (сіпнт) спільно...
«навички для працевлаштування» звіт за результатами базового дослідження київ, вересень 2012р. Загальний зміст iconФорма бланка дозволу на працевлаштування іноземних громадян та осіб без громадянства в Україні
Дозвіл на працевлаштування видається роботодавцю на період до одного року. Цей термін може бути продовжено, для чого роботодавцю...
«навички для працевлаштування» звіт за результатами базового дослідження київ, вересень 2012р. Загальний зміст iconЗвіт незалежного аудитора Аудиторської фірми у вигляді товариства...
Звіт щодо Фінансової звітності 3
«навички для працевлаштування» звіт за результатами базового дослідження київ, вересень 2012р. Загальний зміст iconКомітет виборців україни звіт за результатами довгострокового спостереження...
Звіт за результатами довгострокового спостереження за виборами народних депутатів україни 2012 року
«навички для працевлаштування» звіт за результатами базового дослідження київ, вересень 2012р. Загальний зміст iconПовідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
Назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміни у складі посадових осіб: Наглядова рада. Дата: 30. 01. 2012р....
«навички для працевлаштування» звіт за результатами базового дослідження київ, вересень 2012р. Загальний зміст iconРозділ 1 соціально-правова характеристика працевлаштування населення україни
Сучасний стан та шляхи вдосконалення нормативно-правового забезпечення працевлаштування в Україні
«навички для працевлаштування» звіт за результатами базового дослідження київ, вересень 2012р. Загальний зміст iconОб'єкт розробки підсистема "Практика та працевлаштування єіс нтуу "кпі"
Підсистема призначена для полегшення роботи виконавців на кафедрі та працівників головного відділу нтуу «кпі» по веденню всілякої...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка