Державний комітет україни з питань
Скачати 347.93 Kb.
НазваДержавний комітет україни з питань
Сторінка1/4
Дата11.04.2013
Розмір347.93 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Туризм > Документы
  1   2   3   4
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

ДЕРЖАВНА ТУРИСТИЧНА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
14.11.2002 N 121/83
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

4 грудня 2002 р.

за N 942/7230

Про затвердження Порядку контролю за додержанням

ліцензійних умов провадження господарської

діяльності з організації іноземного, внутрішнього,

зарубіжного туризму, екскурсійної діяльності

Відповідно до ст. 8 Закону України "Про ліцензування певних

видів господарської діяльності" ( 1775-14 ), Закону України "Про

туризм" ( 324/95-вр ), Указів Президента України від 25.05.2000

N 721 ( 721/2000 ) "Питання Державного комітету України з питань

регуляторної політики та підприємництва", від 11.04.2002 N 331

( 331/2002 ) "Питання Державної туристичної адміністрації України"

і постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698

( 1698-2000-п ) "Про затвердження переліку органів ліцензування"

(із змінами та доповненнями) Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Порядок контролю за додержанням ліцензійних

умов провадження господарської діяльності з організації

іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму, екскурсійної

діяльності (додається).
2. Головному Управлінню контролю та реформування процедур

легалізації суб'єктів господарювання Держпідприємництва України

(Апатенко О.П.) та Управлінню з регуляторних питань

Держтурадміністрації України (Чернишенко А.В.) в установленому

порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до

Міністерства юстиції України.
3. Управлінню з регуляторних питань Держтурадміністрації

України (Чернишенко А.В.) забезпечити публікацію цього наказу в

засобах масової інформації.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника

Голови Держпідприємництва України Третьякова С.І. та на першого

заступника Голови Держтурадміністрації України Матвієнка А.Т.
Т.в.о. Голови Державного

комітету України з питань

регуляторної політики та

підприємництва В.П.Загородній
Голова Державної туристичної

адміністрації України В.І.Цибух

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

України з питань

регуляторної політики

та підприємництва і

Державної туристичної

адміністрації України

14.11.2002 N 121/83
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

4 грудня 2002 р.

за N 942/7230

ПОРЯДОК

контролю за додержанням ліцензійних умов

провадження господарської діяльності

з організації іноземного, внутрішнього,

зарубіжного туризму, екскурсійної діяльності

Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України "Про

ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ),

"Про туризм" ( 324/95-вр ), Указів Президента України від

25.05.2000 N 721 ( 721/2000 ) "Питання Державного комітету України

з питань регуляторної політики та підприємництва", від 11.04.2002

N 331 ( 331/2002 ) "Питання Державної туристичної адміністрації

України", постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000

N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про затвердження переліку органів

ліцензування" (із змінами та доповненнями) та Ліцензійних умов

провадження господарської діяльності з організації іноземного,

внутрішнього, зарубіжного туризму, екскурсійної діяльності,

затверджених наказом Державного комітету України з питань

регуляторної політики та підприємництва і Державного комітету

молодіжної політики, спорту і туризму України від 17.01.2001

N 7/62 ( z0103-01 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України

05.02.2001 за N 103/5294 (далі - ліцензійні умови).
Контроль за додержанням суб'єктами господарювання (далі -

ліцензіати) ліцензійних умов здійснюють Державна туристична

адміністрація України (далі - Держтурадміністрація України), Рада

міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та

Севастопольська міські державні адміністрації (далі - місцеві

органи виконавчої влади в галузі туризму), Державний комітет

України з питань регуляторної політики та підприємництва (і його

територіальні органи) (далі - Держпідприємництво) як спеціально

уповноважений орган з питань ліцензування (далі - органи контролю)

у межах своїх повноважень шляхом проведення планових і

позапланових перевірок.
1. Організація перевірок
1.1. Планові перевірки додержання ліцензіатом ліцензійних

умов проводяться органами контролю згідно з річним планом

перевірок, який затверджується наказом органу контролю. Плани

перевірок повинні бути узгоджені між органами контролю з

урахуванням того, що планова перевірка ліцензіата проводиться не

частіше одного разу на рік.
1.2. Позапланові перевірки здійснюються органами контролю

лише на підставі надходження у письмовій формі заяви

(повідомлення) про порушення ліцензіатом ліцензійних умов або з

метою перевірки виконання розпоряджень про усунення порушень

ліцензійних умов.

Про проведення позапланової перевірки ліцензіат заздалегідь

не попереджується.
1.3. Для проведення перевірки органом контролю видаються

наказ про створення комісії, призначення голови та членів комісії

і посвідчення для проведення перевірки (додаток 1) за підписом

керівника органу контролю (його заступника), яке засвідчується

печаткою органу контролю.
1.4. Посвідчення реєструються в журналі обліку (додаток 2),

сторінки якого мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені

печаткою, з посиланням на наказ.
1.5. При необхідності перевірки проводяться із залученням

фахівців центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів

місцевого самоврядування, а також представників громадських

організацій, науково-дослідних установ, підприємств тощо (за їх

згодою).
1.6. Орган контролю повідомляє ліцензіата про проведення

планової перевірки письмово або телефонограмою не пізніше ніж за

п'ять робочих днів до дня проведення зазначеної перевірки.

Термін проведення перевірки становить не більше п'яти робочих

днів, у разі великого обсягу робіт, за рішенням керівника органу

контролю термін перевірки може бути продовжено до десяти

календарних днів.
2. Права комісії
Голова та члени комісії мають право:
2.1. Доступу на територію, у виробничі та інші приміщення

ліцензіатів для їх обстеження і з'ясування питань, безпосередньо

пов'язаних з перевіркою.
2.2. Ознайомлюватись з необхідними для проведення перевірки

документами.
2.3. Отримувати копії (ксерокопії) необхідних для проведення

перевірки документів.
2.4. Одержувати від ліцензіатів письмові пояснення з питань,

що виникають під час перевірки.
3. Обов'язки та відповідальність комісії
3.1. Голова та члени комісії зобов'язані:

3.1.1. Керуватись у своїй роботі нормами законодавства.

3.1.2. Об'єктивно відображати стан справ щодо додержання

ліцензіатами ліцензійних умов.

3.1.3. Забезпечувати додержання державної та інших,

передбачених законодавством, таємниць.
3.2. Голова та члени комісії у разі недодержання

законодавства у сфері ліцензування несуть відповідальність згідно

із законодавством.
4. Порядок проведення перевірки
4.1. Для проведення перевірки голова комісії повинен

пред'явити керівнику ліцензіата посвідчення та документи, які

засвідчують особи голови та членів комісії.
4.2. Комісія зазначає у журналі відвідання ліцензіата (за

наявності) строки та мету перевірки, посаду і прізвище голови

комісії. Указані дані засвідчуються підписом голови комісії.
4.3. Комісія перевіряє облаштування службового приміщення

ліцензіата згідно з вимогами ліцензійних умов, а саме наявність:

зовнішньої реклами із зазначенням найменування (логотипу)

ліцензіата згідно з установчими документами;

інформації про режим роботи при вході до службового

приміщення;

копії ліцензії на видному для туриста місці;

копії свідоцтва про державну реєстрацію на видному для

туриста місці;

відомостей про працівників суб'єкта туристичної діяльності

(прізвище, ім'я, по батькові керівника, його заступника, головного

бухгалтера, менеджерів) на видному для туриста місці;

книги відгуків та пропозицій громадян на видному для туриста

місці;

ліцензійних умов на видному для туриста місці;

документа, що свідчить про своєчасне повідомлення споживачів

туристичних послуг, з якими укладено угоди про надання туристичних

послуг, про планове закриття службового приміщення (у разі

ремонту, санітарної обробки, зміни місцезнаходження, зупинення

туристичної діяльності тощо);

оголошення при вході до службового приміщення про планове

закриття приміщення (у разі ремонту, санітарної обробки, зміни

місцезнаходження, зупинення туристичної діяльності тощо).
4.4. Ліцензіат під час перевірки додержання ним ліцензійних

умов забезпечує умови для її проведення та надає всі необхідні для

перевірки документи.
4.5. Перелік документів, що надаються ліцензіатом при

перевірці додержання ним ліцензійних умов:

4.5.1. Перелік документів, що надаються ліцензіатом при

перевірці організаційних вимог:

установчі документи ліцензіата - юридичної особи;

свідоцтво про державну реєстрацію;

довідка органу статистики про включення до Єдиного державного

реєстру підприємств та організацій України (для юридичної особи);

ліцензія на право провадження туристичної діяльності (у разі

відсутності бланка ліцензії - наявність довідки про прийняття

заяви про переоформлення ліцензії або про прийняття заяви про

видачу дублікату ліцензії);

копія ліцензії, що підтверджує право філії або іншого

структурного підрозділу ліцензіата на провадження туристичної

діяльності (при перевірці філії або іншого структурного

підрозділу);

документ, що підтверджує право власності ліцензіата або

оренди ним службового приміщення за місцем провадження туристичної

діяльності;

рішення про створення філій, відокремлених структурних

підрозділів ліцензіата;

положення про філії, інші відокремлені структурні підрозділи

ліцензіата;

документ про призначення керівника філії, іншого

відокремленого структурного підрозділу ліцензіата;

документи, що свідчать про своєчасне повідомлення органу

ліцензування про зміну даних, зазначених у заяві про видачу

ліцензії та документах, що додавалися до заяви про видачу

ліцензії;

документи, що підтверджують унесення змін до програми

обслуговування туристів (не порушуючи основних умов туру, вказаних

у заявці на туристичне обслуговування);

документи, що підтверджують збільшення обумовленої вартості

туру більш як на 5 відсотків;

документ, що підтверджує повідомлення туриста про збільшення

обумовленої вартості туру не пізніше ніж за 20 днів до початку

туру;

письмова згода туриста на збільшення обумовленої вартості

туру більш як на 5 відсотків;

документ, що підтверджує розірвання договору (контракту) з

туристом про надання туристичних послуг без відшкодування туристу

збитків лише в разі виникнення форс-мажорних обставин, за яких

надання послуг неможливе;

документи і матеріали, що підтверджують ознайомлення туристів

з елементами ризику конкретної туристичної подорожі та засобами

запобігання їм;

документи і матеріали, що підтверджують надання туристам

повної інформації про програму обслуговування, їх права, обов'язки

та правила поведінки, правила в'їзду до країни (місця) тимчасового

перебування, дату і час початку (закінчення) подорожі, її

тривалість; порядок зустрічі, проведення, супроводу туристів,

екскурсійного обслуговування; правила проживання в засобах

розміщення, пам'ятки природи, історії, культури та інші об'єкти
  1   2   3   4

Схожі:

Державний комітет україни з питань iconДержавний комітет україни з питань

Державний комітет україни з питань iconПорядок функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади
...
Державний комітет україни з питань iconДержавний комітет україни з питань технічного регулювання та споживчої політики

Державний комітет україни з питань iconРішення
Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва встановив
Державний комітет україни з питань iconДо адміністративного суду м. Києва
Відповідач: Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва
Державний комітет україни з питань iconДержавний комітет україни з питань
Згідно зі статтею 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) провадження
Державний комітет україни з питань iconПозивач: Представництво державного комітету України з питань регуляторної...
Відповідач-1: Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва
Державний комітет україни з питань iconІндекс, місто, вулиця, № будинку, № офісу
Копія: Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики
Державний комітет україни з питань iconДержавний комітет україни з питань технічного регулювання та споживчої політики  
Відповідно до статей 21-25, 28, 37 І 38 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" ( 113/98-вр ) Н А К А З У Ю
Державний комітет україни з питань iconПерелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в україні
Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва повідомляє
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка