Товариство з обмеженою відповідальністю тов «юа футбол Тур» м. Київ, вул. Артема, 76-5; ліцензія Державної служби туризму І курортів на туроператорську
Скачати 351.01 Kb.
НазваТовариство з обмеженою відповідальністю тов «юа футбол Тур» м. Київ, вул. Артема, 76-5; ліцензія Державної служби туризму І курортів на туроператорську
Сторінка1/4
Дата11.04.2013
Розмір351.01 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Туризм > Документы
  1   2   3   4
Договір-доручення на туристичне обслуговування № ____________
м. Київ «____» _________ 2012 р.
Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «ЮА Футбол Тур» (м. Київ, вул. Артема, 76-5;

ліцензія Державної служби туризму і курортів на туроператорську діяльність ліцензія АВ №505683 від 01.04.2010 р., надалі Туроператор від імені і за дорученням якого на підставі агентського договору

№_______________ від ______ р. укладає цей Договір ____________________________________, в особі

______________________________________________________________, надалі Турагент з одного боку

та Громадянин (ка)____________________________________________________________________________

паспорт___________________виданий___________________________________________________________, що проживає :_______________________________________________________________________________, що діє на підставі особистого волевиявлення, який (а) діє від свого імені та від імені осіб, які уповноважили його (її) по довіреності на укладення даного Договору, а саме:

Громадянин (ка) ____________________________________________________________________________

Громадянин (ка) ____________________________________________________________________________

Громадянин (ка) ____________________________________________________________________________ ,

кожний з яких надалі - "Турист", з другого боку, а разом надалі - "Сторони", уклали цей договір доручення, надалі Договір, про наступне:

З метою уніфікації понятійного апарату цього Договору Сторони домовились, що у цьому Договорі вони оперують поняттями, які вважаються спеціальною термінологією цього Договору, виключно

у контексті їх тлумачення, поданому нижче: «^ Туристичний оператор»(Туроператор)-в Договорі значення терміну «Туристичний оператор» аналогічне до його визначення у ст. 5 Закону України «Про туризм»;«Туристичний агент» (Турагент)-в Договорі значення терміну «Туристичний агент» аналогічне до його визначення у ст. 5 Закону України «Про туризм»; «Туристичний продукт» – замовлений комплекс туристичних послуг — бронювання послуг з забезпечення пересування Туриста по маршруту та його проживання у готелях. «Договір на туристичне обслуговування»-в Договорі значення терміну «Договір на туристичне обслуговування» аналогічне до його визначення у ст. 20 Закону України «Про туризм»; «Реалізація туристичного продукту» - оформлення замовлення договором-доручення, як сукупності майнових прав, на користь Туриста (Замовника). «Заявка Турагента» - заповнений Турагентом бланк, встановленої Туроператором форми (Додаток №1 до Договору), на паперовому чи електронному носії для бронювання Турпродукту (туристичних послуг) замовленого туристом (Замовником). «Підтвердження заявки» - відповідь Туроператора по електронних чи факсимільних засобах зв'язку на Заявку Турагента, у якій міститься згода Туроператора на бронювання Турпродукта (туристичних послуг) Туристам (Замовникам), а також рахунок Туроператора, виписаний для оплати Турагентом замовленого Турпродукта (туристичних послуг);«Ануляція» -відмова Турагента або туриста (Замовника) зроблена письмово або через засоби електронного чи факсимільного зв’язку від замовленого в Туроператора Турпродукта (туристичних послуг) чи його частини (ануляція повинна бути завірена підписом уповноваженої особи та печаткою Турагента), а також відмова Туроператора від надання замовленого Турпродукта (туристичних послуг) у випадках визначених у Договорі. «Високий сезон» - з 25 квітня по 10 травня, з 1 липня по 31 серпня, з 24 грудня по 10 січня. «Договір» – даний Договір; «Додатки» – належним чином оформлені, підписані уповноваженими представниками Сторін та скріплені печаткою додатки, доповнення, додаткові угоди, які є невід’ємною частиною Договору;«Сторони» -Туроператор та Турагент; «Постачальник» - підприємство, а в деяких випадках і зовнішній суб'єкт, який забезпечує вхідні квитки на подію; «Вхідний квиток на подію» - далі в цьому Договорі «ВКнП» - документ, що засвідчую право на відвідування платного заходу або отримання платної послуги.

1. Предмет Договору

1.1. За цим Договором ТУРОПЕРАТОР через Турагента зобов’язується за дорученням ТУРИСТА від

його імені та за його кошти здійснити юридичні дії, (при необхідності уклавши угоду від імені ТУРОПЕРАТОРА з третіми особами) по організації туру з послугами визначеними у Додатку до цього Договору («Заява на замовлення туру»).

1.2. Цим Договором ТУРИСТ одночасно доручає ТУРОПЕРАТОРУ представляти інтереси його та осіб,

що супроводжують ТУРИСТА, при подачі документів до Консульської установи країни - подорожі та оплаті послуг для оформлення та отримання в’їзних віз для ТУРИСТА.

1.3. За здійснення дій, визначених у Додатках до цього Договору, ТУРИСТ зобов’язується виплатити

Винагороду, в розмірі , згідно умов Договору.

^ 2. Обов'язки сторін

2.1. За цим Договором ТУРОПЕРАТОР бере на себе наступні зобов’язання:

2.1.1. забронювати туристичний продукт, замовлений ТУРИСТОМ в повному обсязі, в кількості, якості та у визначені Договором терміни, передбачені у Додатку до цього Договору; за умови повної сплати вартості Туристичного Продукту Туристом у строки, встановлені даним Договором та Додатками до нього, видати Туристові документи, необхідні для отримання туристичних послуг та підтвердження статусу Туриста;

2.1.2. Вчасно забезпечити ТУРИСТА через Турагента необхідними для поїздки документами:

Інформаційними туристичними ваучерами, страховими полісами, авіаквитками, програмою туру, тощо (Даний Договір із зазначеною специфікацією продукту може заміняти Туристичний ваучер відповідно до статті 23 Закону України ―Про туризм ‖.).

2.1.3. У випадку виникнення обставин, що роблять неможливим надання ТУРИСТУ послуг з вини ТУРОПЕРАТОРА (за винятком випадків форс-мажорних обставин та відмов Консульських установ у видачі віз ТУРИСТУ чи подорожуючим із ним особам) повернути кошти оплачені ТУРИСТОМ.

2.2. За цим Договором Турагент бере на себе наступні зобов’язання:

Надати ТУРИСТУ відомості про:

- правила поведінки та вимоги щодо збереження об’єктів історії та культури, природи;

- політичний та соціальний устрій, традиції звичаї та релігійні вірування країни перебування;

- умови страхування, порядок відшкодування нанесених збитків, умови відмови від послуг

-основні вимоги пропонованих до оформлення виїзних та в’їзних документів (паспорт, дозвіл (віза) на

в’їзд та виїзд до країни тимчасового перебування), у тому числі інформацію щодо термінів їх

оформлення;

-медичні застереження стосовно здійснення туристичної поїздки, у тому числі протипоказання через певні захворювання, особливості фізичного стану (фізичні недоліки) і віку туристів для участі в поїздці у країни з тропічним кліматом згідно вимог санітарно-епідеміологічних служб;

-характеристику транспортних засобів, що здійснюють перевезення, у тому числі їх вид і категорія, терміни стикувань (сполучення) рейсів, а також іншу обов’язкову інформаціу, передбачену кодексами і правилами перевезень (якщо перевезення входить до складу туристичного обслуговування);

-характеристику готелів, інших місць розміщення туристів, у тому числі їх місце розташування, класифікацію за законодавством країни (місця) тимчасового перебування, відомості про підтвердження відповідності послуг готелю встановленим вимогам, відомості про правила тимчасового проживання, строки і порядок оплати готельного обслуговування, а також іншу обов’язкову інформаціу,

передбачена нормативно-правовими актами (якщо готельне обслуговування входить до складу послуг з туристичного обслуговування);

-також надати інші відомості передбачені ст. 20 Закону України ―Про туризм.

2.3. За цим Договором ТУРИСТ бере на себе наступні зобовязання:

2.3.1. Уважно ознайомитися з умовами цього Договору, дотримуватись і виконувати їх в повному обсязі.

2.3.2. повністю сплатити вартість Туристичного Продукту в терміни, передбачені Договором.

2.3.3. У відповідності до Додатку (заявка від ТУРИСТА) подати ТУРОПЕРАТОРУ через ТУРАГЕНТА всі необхідні для здійснення подорожі документи вчасно, не пізніше дати, обумовленої Додатком.

2.3.4. У випадку виклику ТУРИСТА чи осіб, які з ним подорожують, до Консульської установи іноземної країни, до якої прямує чи через яку транзитом проїжджає ТУРИСТ, для проведення особистої співбесіди з метою відкриття візи, прибути до зазначеної установи за власний кошт та у визначений строк.

2.3.5. Прийняти від ТУРОПЕРАТОРА або через ТУРАГЕНТА всі результати виконання останнім його зобов’язань за цим Договором.

2.3.6. Отримати під підпис та перевірити наявність і правильність заповнення документів, необхідних для здійснення подорожі, та негайно повідомити ТУРАГЕНТА про виявлені в них недоліки

(неточності, помилки).

2.3.7. Прибути до місця реєстрації документів, за дві години до відправлення транспорту, як наземного так і повітряного.

2.3.9. Уважно ознайомитися з умовами цього Договору, дотримуватись і виконувати їх в повному обсязі;

2.3.10. Надати ТУРОПЕРАТОРУ всі необхідні для бронювання та Реалізації Туристичного Продукту відомості та документи (або їх копії) в необхідній кількості примірників;

2.3.11. Повністю сплатити вартість Туристичного Продукту в терміни, передбачені Договором;

2.3.12. Не порушувати права та інтереси інших осіб, вимог законів, які діють на території країн перебування;

2.3.13. Виконувати митні, прикордонні, санітарні та інші правила;

2.3.14. Поважати політичний та соціальний устрій, традиції, звичаї, релігійні вірування країни (місцевості) перебування;

2.3.15. Зберігати довкілля, дбайливо ставитися до об'єктів природи та культурної спадщини в країні (місцевості) перебування;

2.3.16. Обов’язково довести до відома ТУРОПЕРАТОРА до моменту укладення цього Договору всю інформацію, що дає ТУРОПЕРАТОРУ змогу об’єктивно виявити можливі протипоказання до споживання окремих послуг Туристичного Продукту зокрема і Туристичного Продукту в цілому, включаючи, але не обмежуючись:: наявність різного роду захворювань (в тому числі хронічних), наявність стану вагітності та його строку, перебування на обліку у психоневрологічному диспансері; інших обставин стану здоров’я Туриста, тощо. В разі ненадання такої інформації ТУРОПЕРАТОРУ до моменту укладення цього Договору, Турист несе одноосібну відповідальність за зміну стану здоров’я та / або настання летального випадку через таке (включаючи, але не обмежуючись): зміну кліматичних умов, особливості національної кухні держав перебування, погодні умови в державах перебування, норми діючих законодавств країн перебування, тощо);

2.3.17. Надавати персональну інформацію в обсязі, необхідному для бронювання Туристичного Продукту;

2.3.18. Дотримуватися під час подорожі правил особистої безпеки;

2.3.19. З’явитися особисто до конкретного консульства / дипломатичної установи іноземної держави для співбесіди чи з іншої причини в разі такої необхідності, про що Турист невідкладно інформується ТУРОПЕРАТОРОМ (якщо отримання візи / дозволу на в’їзд доручені Туристом ТУРОПЕРАТОРУ);

2.3.20. Відшкодовувати Туристичній Компанії збитки, завдані їй неправомірним діями Туриста;

2.3.21. При поїздках до країн з підвищеним рівнем епідеміологічного ризику до виїзду до таких країн самостійно зробити необхідні зчеплення та вакцинації; отримати документ про проведення таких зчеплень та вакцинацій;

2.3.22. Не використовувати отриману для участі в туристичній поїздці візу / дозвіл на в’їзд з метою, відмінною від Туризму і, відповідно до умов Реалізації Туристичного Продукту і цього Договору, повернутися з країни (місцевості) тимчасового перебування до країни початку подорожі або країни постійного проживання;

2.3.23. Виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством України та законодавствами країн тимчасового перебування;

2.3.24. В разі, якщо Туристові відомо про те, що він зареєстрований у комп’ютерних базах даних відповідних відповідальних органів та організацій іноземних держав як неблагонадійна особа (через звернення про надання політичного притулку, здійснення кримінальних злочинів, порушення режиму перетину кордонів держав, порушення митних правил держав, тощо) він зобов’язаний повідомити про це ТУРОПЕРАТОРА до моменту укладення Договору;

2.3.25. При поверненні з закордонної поїздки Турист, в разі необхідності, зобов’язаний передати свій закордонний паспорт громадянина України до відповідної дипломатичної чи консульської установи іноземної держави для контролю повернення особисто або за посередництва ТУРОПЕРАТОРА;

2.3.26. В період Реалізації Туристичного Продукту не мати з собою та/або у супроводжуючому багажі тварин, рослин, грибів, мхів і лишайників; не розміщувати представників згаданих царств природи у засобах розміщення та транспортних засобах за програмою Туристичного Продукту;

2.3.27. В разі групового туру, визнавати за будь-яких умов авторитет гіда / супроводжуючого в питаннях організації туру, визначену ним послідовність проведення заходів екскурсійної програми, остаточність рішень гіда / супроводжуючого в інших питаннях, прямо пов’язаних з безпосереднім споживанням Туристичного Продукту;

2.3.28. в разі групового туру, Турист підписанням цього Договору погоджується і визнає свою

поінформованість у такому: будь-які організаційні, екскурсійні, перекладацькі та інші послуги гіда / супроводжуючого группи для групи в цілому та / або окремих туристів у вільний час за програмою Туристичного Продукту не передбачені; будь-яке транспортне обслуговування чи інші супутні туристичні послуги для групи в цілому та / або окремих туристів у вільний час за програмою Туристичного Продукту не передбачені;

2.3.29. В разі групового туру, Турист підписанням цього Договору погоджується і визнає свою поінформованість у такому: груповий тур з Реалізацією Туристичного Продукту може не відбутися в разі недобору групи; в разі належного повідомлення Туриста про недобір групи цей Договір втрачає силу, а Турист отримує сплачені відповідно до умов цього Договору кошти в розмірі, передбаченому чинним законодавством України;

2.3.30 ТУРОПЕРАТОР має право перестановки (оперативної зміни) виконання будь-яких екскурсійних та супутніх заходів / наданні послуг (окрім послуг розміщення) за програмою Туристичного Продукту (в тому числі перенесення таких заходів / послуг з одного дня на інший за програмою Туристичного Продукту) без зміни сумарного обсягу послуг за програмою Туристичного Продукту; ТУРОПЕРАТОР також має право замінювати екскурсійні та супутні заходи / надання екскурсійних та супутніх послуг на рівноцінні, якщо це пов’язано з неможливістю виконання запланованих заходів / надання запланованих послуг з вини третіх сторін, включаючи але не обмежуючись: через зміну режиму роботи запланованого об’єкту відвідування, через внепланове закриття об’єкту відвідування, через закриття об’єкту відвідування на ремонт та / або Від імені реконструкцію, через оголошення об’єктами відвідування позапланових санітарних днів, тощо.

2.3.31. Турист підписанням цього Договору погоджується і визнає свою поінформованість у такому: ТУРОПЕРАТОР має право збільшення або зменшення обсягу туристичних та інших супутніх послуг за програмою Туристичного Продукту (у випадку зменшення обсягу послуг - за винятком транспортних послуг і послуг розміщення) якщо це пов’язано з настанням фактичних обставин, настання яких ТУРОПЕРАТОР не міг передбачити, виникненню яких не міг запобігти і які знаходяться поза будь-яким контролем ТУРОПЕРАТОРА, включаючи, але не обмежуючись: дорожні умови (затори, припинення руху транспорту дорогами, блокування доріг, страйки, ремонтні роботи, встановлення об’їздів, тощо), погіршення погодних умов (ожеледиця, низька видимість, низька швидкість руху, тощо), спізнення залізничного, авіаційного, морського, річкового, підземного та інших видів транспорту; дії чи бездіяльність прикордонних, митних, інших офіційних державних служб України та іноземних держав, тощо. При зменшенні або збільшенні обсягів за типами послуг, окреслених цим абзацем Договору, відповідно до Додатку №1 до цього Договору, Турист дає згоду ТУРОПЕРАТОРУ на таке: в разі настання в процесі Реалізації Туристичного Продукту вказаного роду або аналогічних фактичних обставин компенсація Туристом ТУРОПЕРАТОРУ вартості фактично наданих понад обсяг послуг, через дію таких фактичних обставин, Туристичного Продукту, встановлений Договором, не проводиться, і також в разі настання в процесі Реалізації Туристичного Продукту вказаного роду або аналогічних фактичних обставин, компенсація ТУРОПЕРАТОРОМ Туристу вартості фактично ненаданих через такі фактичні обставини послуг теж не проводиться. Турист підписанням цього Договору погоджується і визнає свою поінформованість у тому, що визнання факту настання вищеозначених фактичних обставин відбувається таким чином: в момент виявлення дії таких обставин в період Реалізації Туристичного Продукту, виконувати інші вимоги, встановлені цим Договором.

2.3.32. Своєчасно та в повному обсязі здійснити оплату за використання додаткових послуг під час поїздки, та покрити з власних коштів витрати чи збитки, спричинені в результаті неправомірних дій ТУРИСТА чи осіб, що подорожують з ним.

2.3.33. У випадку прийняття рішення ТУРИСТОМ про відмову від поїздки негайно повідомити про це ТУРОПЕРАТОРА через ТУРАГЕНТА в письмовому вигляді.
  1   2   3   4

Схожі:

Товариство з обмеженою відповідальністю тов «юа футбол Тур» м. Київ, вул. Артема, 76-5; ліцензія Державної служби туризму І курортів на туроператорську iconТовариство з обмеженою відповідальністю «Лерон Тревел Менеджмент»,...

Товариство з обмеженою відповідальністю тов «юа футбол Тур» м. Київ, вул. Артема, 76-5; ліцензія Державної служби туризму І курортів на туроператорську iconТовариство з обмеженою відповідальністю «ліра» ліцензія Державної...

Товариство з обмеженою відповідальністю тов «юа футбол Тур» м. Київ, вул. Артема, 76-5; ліцензія Державної служби туризму І курортів на туроператорську iconЗ реалізації туристичного продукту
Товариство з обмеженою відповідальністю «Лерон Тревел Менеджмент», ліцензія Державної служби туризму І курортів на туроператорську...
Товариство з обмеженою відповідальністю тов «юа футбол Тур» м. Київ, вул. Артема, 76-5; ліцензія Державної служби туризму І курортів на туроператорську iconТов «Європа-Тур іф» ліцензія Державної служби туризму І курортів ав № ав

Товариство з обмеженою відповідальністю тов «юа футбол Тур» м. Київ, вул. Артема, 76-5; ліцензія Державної служби туризму І курортів на туроператорську iconТовариство з обмеженою відповідальністю "Адрія Хіт Груп"
Адрія Хіт Груп" (ліцензія на туроператорську діяльність Державної служби туризму І курортів України від 15. 10. 2010 р., серія ав...
Товариство з обмеженою відповідальністю тов «юа футбол Тур» м. Київ, вул. Артема, 76-5; ліцензія Державної служби туризму І курортів на туроператорську iconТовариство з обмеженою відповідальністю "Адрія Хіт Груп"
Адрія Хіт Груп" (ліцензія на туроператорську діяльність Державної служби туризму І курортів України від 15. 10. 2010р., серія ав...
Товариство з обмеженою відповідальністю тов «юа футбол Тур» м. Київ, вул. Артема, 76-5; ліцензія Державної служби туризму І курортів на туроператорську iconТов караван Люкс Тур, (ліцензія Державної служби туризму І курортів,...

Товариство з обмеженою відповідальністю тов «юа футбол Тур» м. Київ, вул. Артема, 76-5; ліцензія Державної служби туризму І курортів на туроператорську iconУ м. Києві ліцензія Державної служби туризму І курортів на туроператорську...

Товариство з обмеженою відповідальністю тов «юа футбол Тур» м. Київ, вул. Артема, 76-5; ліцензія Державної служби туризму І курортів на туроператорську iconТов «юа футбол Тур» (юридична адреса: 04050, Київ, вул. Артема, 76-5;...

Товариство з обмеженою відповідальністю тов «юа футбол Тур» м. Київ, вул. Артема, 76-5; ліцензія Державної служби туризму І курортів на туроператорську iconТовариство з обмеженою відповідальністю «Європа-Тур іф»
Товариство з обмеженою відповідальністю «Європа-Тур іф» (ліцензія дcтк серія ав №566861 від 03. 08. 2011р.), яке має статус платника...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка