Про затвердження Програми розвитку Криму як цілорічного загальнодержавного та міжнародного курортно-рекреаційного
Скачати 275.15 Kb.
НазваПро затвердження Програми розвитку Криму як цілорічного загальнодержавного та міжнародного курортно-рекреаційного
Сторінка1/3
Дата11.04.2013
Розмір275.15 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Туризм > Документы
  1   2   3
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 29 січня 2003 р. N 133

Київ
Про затвердження Програми розвитку

Криму як цілорічного загальнодержавного

та міжнародного курортно-рекреаційного

і туристичного центру

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Програму розвитку Криму як цілорічного

загальнодержавного та міжнародного курортно-рекреаційного і

туристичного центру, що додається.
Видатки на здійснення заходів, передбачених Програмою,

провадити у межах асигнувань, що виділятимуться органам виконавчої

влади у державному та місцевих бюджетах.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 29 січня 2003 р. N 133
ПРОГРАМА

розвитку Криму як цілорічного

загальнодержавного та міжнародного

курортно-рекреаційного

і туристичного центру

Загальні положення
Ця Програма розроблена на виконання Указу Президента України

від 13 березня 2000 р. N 460 ( 460/2000 ) "Про заходи щодо

соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим та

міста Севастополя".
Програма носить комплексний інноваційний характер і

спрямована на активізацію процесу становлення сучасних ринкових

відносин і адекватних їм механізмів державного регулювання у сфері

курортів і туризму.
Показники діяльності курортно-рекреаційного

і туристичного комплексу
Сучасна індустрія туризму є однією з найбільших

високоприбуткових і динамічних галузей світової економіки, її

частка становить близько 10 відсотків світового валового

національного продукту. Туристична індустрія стимулює розвиток

таких секторів економіки, як транспорт, зв'язок, торгівля,

будівництво, виробництво товарів народного споживання,

агропромисловий комплекс і є одним з найбільш перспективних

напрямів структурної перебудови економіки.
Курортно-рекреаційний і туристичний комплекс Криму нараховує

623 санаторно-курортні та туристські заклади, 63 з них є

нерезидентами.
У власності Російської Федерації перебувають 60 підприємств

санаторно-курортного призначення, Білорусі - 2, Узбекистану - 1.
На території Криму розташовано 302 підприємства колективної

власності, 33 приватні і 26 комунальних підприємств.
Туристичну діяльність в Криму провадять понад 700 суб'єктів

підприємництва, у цій сфері зайнято майже 10 тис. осіб.
Третина загального обсягу туристичних послуг в Україні

надається суб'єктами туристичної діяльності в Криму; у 2001 році

було обслуговано 420,4 тис. туристів і 826,3 тис. екскурсантів.
У курортно-рекреаційній і туристичній галузі в

1999-2001 роках установилася стійка тенденція до збільшення

кількості відпочиваючих. Так, на курортах Криму в 1999 році

відпочивало 3,3 млн. чоловік, у 2000 році - 4,4 млн., а в

2001 році їх кількість становила 4,5 млн., у тому числі

організовано за путівками - 1,1 млн. чоловік.
Кримські підприємства, що мають ліцензію на провадження

туристичної діяльності, за даними державної статистичної звітності

N 1-ТУР у 2001 році надали туристичні послуги на суму

265,5 млн. гривень. При цьому до бюджетів різних рівнів

перераховано 29,5 млн. гривень.
Однак нерозв'язаними залишаються проблеми, що перешкоджають

подальшому розвитку галузі, підвищенню конкурентоспроможності

санаторно-курортних і туристських закладів, збільшенню тривалості

курортного сезону, створенню позитивного іміджу Криму як

загальнодержавного та міжнародного цілорічного

курортно-рекреаційного і туристичного центру, а саме:
відсутність чіткого визначення статусу курортних територій

державного і місцевого значення;
висока собівартість послуг, які надаються

санаторно-курортними установами в період міжсезоння;
недосконалість податкового законодавства, у зв'язку з чим

підприємствам галузі не вигідно використовувати прибуток на

розвиток матеріально-технічної бази;
недостатність у місцевих бюджетах коштів для розвитку

інфраструктури курортів, утримання та облаштування парків, пляжів

і загальнокурортних закладів;
зменшення заходжень круїзних суден у кримські морські порти,

недостатній розвиток морських, спеціалізованих видів туризму та

зимових видів відпочинку;
неефективне використання туристичного потенціалу гірських і

передгірних територій;
недостатня кількість загальнокурортних закладів цілорічного

функціонування (бальнео- і грязелікарень, басейнів, розважальних

центрів тощо);
необхідність термінового будівництва берегоукріплювальних

споруд, проведення протизсувних і природоохоронних заходів,

реконструкції і розширення каналізаційних очисних споруд.
Мета і завдання Програми
Метою Програми є створення в Автономній Республіці Крим, як в

одному з найбільш популярних туристичних регіонів України,

сучасного високоефективного і конкурентоспроможного рекреаційного

комплексу, спроможного задовольнити потреби громадян у

санаторно-курортних і туристичних послугах.
Основними завданнями Програми є:
створення сприятливих умов для розвитку матеріально-технічної

бази санаторно-курортного і туристичного комплексу, засобів

розміщення та інфраструктури, у тому числі шляхом приватизації

об'єктів незавершеного будівництва, залучення вітчизняних та

іноземних інвестицій;
збереження, розвиток, ефективне та екологічно безпечне

використання природних, культурних і антропогенних рекреаційних

ресурсів;
збереження існуючої мережі санаторно-курортних закладів,

збільшення їх кількості за рахунок введення в дію об'єктів

незавершеного будівництва;
планомірний розвиток рекреаційного комплексу;
стимулювання суб'єктів туристичної діяльності до формування

ринку туристичних послуг, розвитку внутрішнього та іноземного

(в'їзного) туризму:
створення нових робочих місць у санаторно-курортній і

туристичній сфері;
забезпечення проведення державної екологічної експертизи

проектів будівництва об'єктів курортно-туристичного комплексу;
підвищення зайнятості населення у санаторно-курортній і

туристичній сфері та розвиток ринку праці;
інтеграція Автономної Республіки Крим у систему світового

туристичного ринку і розвиток міжнародного співробітництва у сфері

санаторно-курортних послуг;
розвиток наукових досліджень у сфері курортів і туризму.
Пріоритетні напрями інвестування
Пріоритетними напрямами інвестування є:
завершення будівництва об'єктів санаторно-курортного і

туристичного призначення;
завершення будівництва об'єктів та мереж водопостачання і

каналізування, берегоукріплення, а також проведення протизсувних

робіт;
створення умов для розвитку внутрішнього та іноземного

(в'їзного) туризму;
створення умов для розвитку круїзного, автомобільного,

спелеологічного, сільського "зеленого", екологічного та інших

спеціалізованих видів туризму;
реконструкція оздоровниць і туристичних комплексів, доведення

їх до сучасних міжнародних вимог;
активне впровадження на ринку туристичних послуг прогресивних

технологій обслуговування, рекламно-інформаційної діяльності,

підтримка високої і стійкої кон'юнктури попиту;
вивчення, освоєння, раціональне використання і екологічний

моніторинг рекреаційних ресурсів та територій;
відновлення порушених рекреаційних територій;
підтримка і розвиток курортних ресурсів як складової частини

рекреаційного комплексу Криму;
розвиток виробництва товарів курортного і туристського

призначення, сувенірної продукції, розширення асортименту

додаткових послуг;
ремонт і реставрація пам'яток історії, архітектури і

культури;
підвищення привабливості музеїв Криму.
Строки та етапи виконання Програми
Перший етап виконання Програми (2003 рік) включає підготовку

і здійснення першочергових заходів, наукове обгрунтування

визначених проблем, приватизацію незавершених об'єктів будівництва

рекреаційного комплексу, складання переліку об'єктів

санаторно-курортного і туристського призначення, що потребують

інвестицій, розроблення бізнес-планів, формування механізмів

державного регулювання.
Другий етап (2004-2005 роки) передбачає завершення здійснення

основних програмних заходів, розвиток матеріально-технічної бази

та інфраструктури рекреаційної галузі економіки Автономної

Республіки Крим, активізацію будівництва нових об'єктів,

завершення роботи із створення сучасної системи підготовки кадрів

для сфери курортів і туризму, поліпшення економічного стану

курортів, раціональне використання природних лікувальних ресурсів.
Ресурсне забезпечення Програми
Виконання заходів Програми передбачається за рахунок коштів

державного бюджету (виходячи з фінансових можливостей держави),

місцевих бюджетів, у тому числі бюджету Автономної Республіки Крим

і бюджетів місцевого самоврядування, а також залучення коштів

заінтересованих підприємств.
Бюджетні призначення встановлюються законом про Державний

бюджет України чи рішенням про місцевий бюджет у порядку,

визначеному Бюджетним кодексом України ( 2542-14 ).
Водночас, стратегія фінансування Програми базується на

створенні:
сприятливого клімату щодо використання інвестицій;
стимулів для формування внутрішніх інвестиційних ресурсів

(таких, що утворюються внаслідок вивільнення обігових коштів

підприємств при зниженні податкового тиску) з метою їх цільового

реінвестування.
Механізм виконання Програми
Механізм виконання Програми передбачає здійснення

організаційно-фінансових заходів (додаються), спрямованих на

забезпечення розвитку матеріальної бази курортів,

нормативно-правового регулювання, вдосконалення управління,

збереження природних ресурсів, наукове та кадрове забезпечення.
Виконання заходів здійснюватиметься розпорядником відповідних

бюджетних коштів за бюджетним призначенням на підставі щорічних

планів заходів.
Державну підтримку інвестиційної діяльності передбачається

здійснити на умовах конкурсного розміщення інвестиційних проектів.
Виконавцями Програми є Держтурадміністрація, інші центральні

органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки

Крим, місцеві органи виконавчої влади курортних регіонів та інші

організації, базові навчальні заклади, що проводять

науково-дослідну роботу, підприємства туристичного комплексу,

заінтересовані в її реалізації.
Організація управління Програмою

і контроль за її виконанням
Забезпечення виконання Програми та контроль за її виконанням

здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим,

Держтурадміністрація, МОЗ, Мінекономіки, Мінфін, Мінтранс.
Рада міністрів Автономної Республіки Крим заслуховує на своїх

засіданнях інформацію про хід виконання Програми та ефективність

використання коштів, подає її відповідним органам у встановленому

порядку.
Соціально-економічна ефективність

виконання Програми
Від виконання Програми очікуються такі результати:
формування сучасного високоефективного конкурентоспроможного

курортно-рекреаційного комплексу загальнодержавного та

міжнародного значення;
створення умов для задоволення потреб громадян в активному і

повноцінному відпочинку та зміцненні здоров'я;
залучення відпочиваючих до культурних цінностей;
зміцнення матеріальної бази санаторно-курортного і

туристичного комплексу, урізноманітнення туристських маршрутів,

зокрема спеціалізованих видів туризму;
істотний внесок у структурну перебудову економіки півострова

за рахунок розвитку інших галузей;
поліпшення соціально-економічної ситуації на курортах,

оздоровлення жителів, що постійно проживають в цій місцевості;
створення умов для збереження та відродження об'єктів

культурної і природної спадщини, розвитку культури рекреаційних

центрів - міст Феодосії, Керчі, Судака, Білогірська, Старого

Криму, а також Роздольненського, Чорноморського, Ленінського

районів;
  1   2   3

Схожі:

Про затвердження Програми розвитку Криму як цілорічного загальнодержавного та міжнародного курортно-рекреаційного iconРозпорядження
Про виділення коштів з цільового фонду соціально-економічного та курортно-рекреаційного розвитку Скадовського району
Про затвердження Програми розвитку Криму як цілорічного загальнодержавного та міжнародного курортно-рекреаційного iconРозпорядження
Про виділення коштів з цільового фонду соціально-економічного та курортно-рекреаційного розвитку Скадовського району
Про затвердження Програми розвитку Криму як цілорічного загальнодержавного та міжнародного курортно-рекреаційного iconКримський економічний інститут двнз „київський національний економічний...
Формування механізмів підвищення конкурентоспроможності курортно-рекреаційного комплексу регіону
Про затвердження Програми розвитку Криму як цілорічного загальнодержавного та міжнародного курортно-рекреаційного iconДослідження виконана в межах науково-дослідної роботи двнз „Київський...
Розв’язання проблеми підвищення рівня конкурентоспроможності базується на комплексній оцінці внутрішньо- І зовнішньоекономічної конкурентоспроможності...
Про затвердження Програми розвитку Криму як цілорічного загальнодержавного та міжнародного курортно-рекреаційного icon1. паспорт програми
Харківської міської ради 6 скликання “Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки” від 22....
Про затвердження Програми розвитку Криму як цілорічного загальнодержавного та міжнародного курортно-рекреаційного icon1. паспорт програми
Харківської міської ради 6 скликання “Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки” від 22....
Про затвердження Програми розвитку Криму як цілорічного загальнодержавного та міжнародного курортно-рекреаційного iconБезконтрольне господарювання залишків російської партійно-мафiйозної...
Криму лише пiсля 1954 р., нечуванi утиски українського  населення  Криму, позбавленого в нiбито Українській державі права на освіту...
Про затвердження Програми розвитку Криму як цілорічного загальнодержавного та міжнародного курортно-рекреаційного iconПро 60-ту річницю депортації з Криму
Утворити Організаційний комітет з підготовки та проведення заходів, пов'язаних із 60-ю річницею депортації з Криму кримських
Про затвердження Програми розвитку Криму як цілорічного загальнодержавного та міжнародного курортно-рекреаційного iconПро затвердження Положення про дистанційне навчання
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2003 року n 1494 "Про затвердження Програми розвитку системи дистанційного...
Про затвердження Програми розвитку Криму як цілорічного загальнодержавного та міжнародного курортно-рекреаційного iconПоложення про ботанічний заказник загальнодержавного значення
Ботанічний заказник загальнодержавного значення "Кедринський" створено постановою Ради Міністрів урср від 28. 10. 1974 №500
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка